2016 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi kräver Rikspolischef Dan Eliassons avsked!

Rikspolischef Dan Eliasson har upprepade gånger uppvisat sitt dåliga omdöme och sin oförmåga att vara en god ledare för Sveriges polisväsende. Vi kräver att Inrikesminister Anders Ygeman avsätter honom och tillsätter en kompetent ledare som kan vända trenden med avhopp, som kan känna med brottsoffer i stället för förövare, som inte blundar för fakta eller tror att man kan lösa problem med plastarmband. Skriv på så vi kan överlämna en diger lunta underskrifter till inrikesministern.

Skapad: 2016-11-13 Statistik

Stoppa dubbelspåret genom Hudiksvall

Det är genom Hudiksvalls centrum som dubbelspår ska dras. Det tycker Hudiksvalls kommunstyrelse. I det alternativet byggs två nya dubbelspår öster om den nuvarande sträckningen. Det förslag som kommunstyrelsen nu ställer sig bakom innebär att dubbelspåret dras centralt genom Iggesund och Hudiksvall. Därmed går det att behålla stationslägena i både Iggesund och Hudiksvall.I Hudiksvall innebär dubbelspåret att Möljenområdet utvidgas när Hamngatan stängs för genomfart. Trafiken flyttas då till

Skapad: 2016-09-11 Statistik

Förnya tolkningen av Utlänningslagen för offer för människohandel

Vi undertecknade är oroade över hur Migrationsverket, Helsingfors och Högsta förvaltningsdomstolen i Finland tolkar utlänningslagen om offer för människohandel och vem som är i en särskilt utsatt ställning. Om ett offer för människohandel befinner sig i en särskilt utsatt ställning, kan uppehållstillståndet beviljas som kontinuerligt och oberoende av om förutsättningarna enligt 1 mom. 1 och 2 punkten uppfylls eller inte. (Utlänningslagen 52 a §) I nuläget sker tolkningen för sällan till offrets

Skapad: 2016-08-21 Statistik

Stoppa bygget av Norra Skolan på "Trekanten" i Staffanstorp

Beslut om att bygga en ny grundskola vid Trekantens förskola fattades den 13 juni 2016 vid kommunfullmäktige trots protester från politiska partier (MP, V, SPI), oroliga föräldrar till barn i skolålder samt boende i närmiljön. Samrådstiden för planen för den nya skolan förlängs nu och sträcker sig till och med den 4 september. Ett nytt samrådsmöte ska hållas den 23 augusti i Rådhuset. Vi vill med denna namninsamling få de beslutade i kommunen att ompröva beslutet att bygga en ny grundskola vid T

Skapad: 2016-06-15 Statistik

Förbjud organiserad nazism!

Skriv på om du fått nog av Nazismen i Sverige!!   När denna namninsamling skapas har nyligen de nazistiska Svenskarnas Parti (SvP) demonstrerat i Limhamn i Skåne. De fick göra detta endast på grund av att de fått tillstånd av polisen. För att göra en lång historia kort så skadades många motdemonstranter då polisen och dessa motdemonstranter drabbade samman.   Alla som skadades var antirasistiska motdemonstranter som blivit påridna eller slagna med batonger av poliser. Allt för att ett demokratis

Skapad: 2014-08-26 Statistik

Vi vill ha gång- och cykelväg mellan Björnlunda-Gnesta NU!

Vi vill ha gång/cykelväg mellan Björnlunda-Gnesta NU! Just nu pågår en namninsamling för att påverka våra politiker att bygga en gång- och cykelväg längs väg 57 mellan Gnesta och Björnlunda. Vi undertecknare vill att Gnesta kommun omgående tar initiativ och tillsammans med berörda parter ser till att en cykelväg byggs längs väg 57 mellan Gnesta och Björnlunda! Redan under hösten 2016 bör en ny och aktuell utredning beställas, om effekter och kostnader för olika alternativa dragningar längs denna

Skapad: 2016-08-30 Statistik

Ditt namn för Prideflagga i Öckerö Kommun

Vi är några ungdomar som vill att Öckerö Kommun ska hissa Prideflaggan under veckan då West Pride äger rum, 8-12 Juni. För att kommunen ska visa sitt stöd för olikheter och kärleken. Känner du som oss och vill visa att du står upp för kärleken, skriv gärna på! Namninsamlingen är öppen till måndag 23 Maj och den kommer lämnas in till Öckerö Kommun. Glöm inte att bekräfta din påskrift i mailen! Tack!

Skapad: 2016-05-20 Statistik

Låt kulturskolan vara kulturskola...

och låt barnen från Råbergsskolan få en bättre lösning.    Sigtuna Komun har i panik bestämt sig för att flytta alla barnen från Råbergsskolan till Kulturskolans lokaler i Märsta. Ett mycket dåligt och illa övervägt beslut. Lokalerna är dåligt anpassade för "vanlig" lektionsverksamhet. T ex måste danssalarnas golv byggas över för att inte förstöras. Samtidigt har inge tillfredsställande plan presenterats för hur Kulturskolan ska lösa sin verksamhet. Att låta låg och mellanstadieelever tilbringa

Skapad: 2016-12-13 Statistik

Rör inte långsidan!

Namninsamling mot Hammarby Fotbolls planer på att avskaffa ståplats på långsidan till 2018 – skriv under! Tack för din insats! //Klacken Långsida

Skapad: 2016-11-13 Statistik

Stoppa bygget vid Mässingsbruket i Skultuna!

POLITIKER I VÄSTERÅS STAD Vi, invånare i Skultuna eller med rötter där, kräver att beslutet om byggnation vid Mässingsbruket dras tillbaka med omedelbar verkan! Området är sedan länge klassat som ömtåligt på grund av dess höga kulturhistoriska värden. Det är en rekreationsplats med hundraåriga träd och stort skönhetsvärde dit många går. Det är också den plats den stora turistströmmen till Mässingsbruket möts av.Den information som har gått ut har de flesta missat och även de som har sett den har

Skapad: 2016-06-27 Statistik

Nej till modulhus i Brunna

Tisdagen den 13 september brann Källskolan ner till grunden. Onsdagen den 5 oktober beslutade Kommunstyrelsen att gå vidare med planerna på byggandet av modulbostäder för nyanlända på Violinvägen 4 i Brunna, den plats där skolan brann ner. Vi ifrågasätter det underlag beslutet fattades på, om den nu ens finns något?. Bör kommunen inte göra en ordentlig analys av effekterna av ett sådant bygge. Är det på detta sätt kommunen normalt arbetar? Vad hände med bristen på förskolor har den helt försvunn

Skapad: 2016-10-13 Statistik

Rädda Kärra Bibliotek

AVSLUTAD PETITION: TACK FÖR ALLA UNDERSKRIFTER. NU TAR VI DESSA VIDARE TILLSAMMANS MED DE CA 1500 PÅ PAPPER OCH LÄMNAR ÖVER TILL POLITIKERNA I SDN NORRA HISINGEN. TACK! I februari 2016 nyinvigdes Kärra bibliotek efter en rejäl ansiktslyftning. Resultatet är slående bra och kärraborna gladde sig, efter ett års väntan, åt ett ljust, luftigt och användarvänligt bibliotek. Tre veckor efter invigningen finns plötsligt ett förslag att lösa skolans lokalbehov genom att det nyrenoverade biblioteket bygg

Skapad: 2016-03-31 Statistik

Rättvis kollektivtrafik för alla i Skåne, Skånetrafiken

 Skånetrafiken, vi vill ha en rättvis kollektivtrafik med: * taxor som är baserade på hur långt vi åker, fågelvägen. Idag tvingas vi betala både i restid och pengar för att åka omvägar som ni pålagt oss. Priset för en resa skall enbart baseras på avståndet mellan de två resmålen, fågelvägen. Måste man åka omvägar för att nå sitt mål skall man inte bestraffas ekonomiskt. Tvärtom borde det bli billigare att åka omvägar. Flygningar med flera stopp är ju billigare än direkta flygresor. Inför samma p

Skapad: 2016-12-08 Statistik

Kyrkomusiker kritiska till ny kyrkohandbok

Ärkebiskop Antje Jackelén ställde en fråga till mig om alla kyrkomusiker är kritiska till att Handboksförslaget 2016 blir ny kyrkohandbok. Jag kan ju inte veta det, så om du, kyrkomusikerkollega, är kritisk, så låt Antje veta det och skriv på denna namninsamling.

Skapad: 2016-12-17 Statistik

Stoppa Asylboende Hinsholmskilen

Tack för engagemang, läs gärna nedan och hjälp oss att sprida informationen. Du är välkommen till att skriva under oavsett var du bor.  Göteborgs kommun planerar att bygga boenden för ca 300 nyanlända och flyktingar på Hinsholmskilen i Långedrag. Platsen som det ska byggas på är ett mycket kustnära område med ett rikt natur- och djurliv, ett rekreationsområde med närliggande badplatser. En plats för alla göteborgare som man tidigare aldrig tillåtit någon typ av byggnation på. Det är det enda kva

Skapad: 2016-02-28 Statistik

Vi tycker avstängning av trio, dömda för misshandel av med elev vore det enda rätta.

Vår dotter Linnea 17 år misshandlades grovt 25-8-2015 på sin skola Consensum i Lund där hon pluggar Vård & Omsorg av 3 tjejer och hade tur att klara sig utan bestående mèn. Linnea utsätts för kränkningar igen 08-10-2015 av en från samma trio igen utan åtgärd, 28-10-2015 blir Linnea hotat vid 2 tillfällen utanför hennes bostad av 2/3 av trion igen utan åtgärd. Trion fälldes av Lunds Tingsrätt 22/1-2016 och dömdes för misshandel. Nu kräver vi att skolan stänger av trion permanent eftersom dome

Skapad: 2016-01-26 Statistik

Stoppa Käppalas mellanlager av rötslam på Håbo Häradsallmänning

Namninsamling Käppalaförbundet sökte 2012 om att få anlägga ett mellanlager av rötslam på Håbo Häradsallmänning, Håbo-Tibble men efter det att ortsborna genom sin arbetsgrupp gick med en överklagan till Mark- och Miljödomstolen beslutade förbundet att avbryta projektet. Ortsborna fick stöd i sitt krav genom ett enhällig beslut i kommunens Bygg och Miljönämnd. Trots detta kommer Käppalaförbundet i november 2015 med en ny ansökan om att få etablera en liknande anläggning. Vi måste försvara folkop

Skapad: 2016-01-02 Statistik

Skriv på för Home Court

Home Court (tidigare Olympia Court) är en viktig plats för många Huskvarnabor och det var ett sorgset besked att verksamheten inte skulle få finnas kvar. På Home Court har vi delat svett och glädje, mjölksyrastinna utmaningar och skratt, vi har peppat varandra, vi har lyft tungt och kört jobbiga intervaller, vi har hittat mental avkoppling och utmaningar som passar alla och vi har varit en del av en stor och välkomnande träningsfamilj. För många är Home Court en viktig ingrediens i vardagen, oa

Skapad: 2016-03-18 Statistik

Rädda Fristadsreservatet

Ett medborgarförslag kommer att inlämnas till Kommunfullmäktige av vår vän i gruppen Mats Ohlin. Målet är att rädda Fristadsreservatet för framtiden. Kopia av förslagets innehåll visas nedan doch inte på det formella sätt som statuterna föreskriver. Skriv under för att visa att vi är många som värnar kulturen och i detta fall särskilt Fristaden som vi anser ska räddas, restaureras samt bevaras som en lokal kulturhistorisk skatt. Kom igen nu alla som bryr sig om vår fina stad, glöm inte era kompi

Skapad: 2016-04-13 Statistik

Begränsa förbud mot kitesurfing på "Tjurudden"

STOPPA ETT NEJ MOT KITESURFING UNDER HÖGSÄSONGEN   Länsstyrelsen övervägde att stoppa kitesurfing helt på platsen. Nu senast är det ett förbud till 30 juni som övervägs. Orsaken är att det sägs finnas häckande strandängsfåglar i området under vissa perioder Länsstyrelsen har inte vetat om hur viktig denna spot är för oss och kanske kan vi se till att de inför minsta möjliga begränsning för att se till allas behov. Tjurudden är kanske den säkraste spotten för nybörjare inom kitesurfing - Det finn

Skapad: 2016-08-30 Statistik