Vi tycker avstängning av trio, dömda för misshandel av med elev vore det enda rätta.

Vår dotter Linnea 17 år misshandlades grovt 25-8-2015 på sin skola Consensum i Lund där hon pluggar Vård & Omsorg av 3 tjejer och hade tur att klara sig utan bestående mèn. Linnea utsätts för kränkningar igen 08-10-2015 av en från samma trio igen utan åtgärd, 28-10-2015 blir Linnea hotat vid 2 tillfällen utanför hennes bostad av 2/3 av trion igen utan åtgärd.

Trion fälldes av Lunds Tingsrätt 22/1-2016 och dömdes för misshandel. Nu kräver vi att skolan stänger av trion permanent eftersom domen har fallit. Tycker definitivt inte att trion kan gå kvar på samma skola som eleven dom har dömts för misshandel på.

Ber Er skriva under och stötta vår dotter Linnea så hon får fortsätta sin utbildning så skolan tvingas ta sitt ansvar och göra det enda rätta, det enda rättvisa att självklart stänga av våldtrion permanent. 1/3 del av trion har i november 2015 själv vald att byta skola medan dom andra 2 går kvar dagens datum 20160126.

 Doms handlingar kan inhämtas om så önskas på Lunds Tingsrätt.

 Mål nr : B 4356-15.

Kom ihåg att er namnteckning måste bekräftas, ni kommer att få email med en länk där detta kan göras.

 

Our daughter Linnea 17 years beaten rough 25-8-2015 at her school Consensum in Lund, Sweden where she is studying Education products of 3 girls and was lucky to survive without permanent harm. Linnea are violated again 08-10-2015 by the same trio back without action, 28-10-2015 becomes Linnea threatened on 2 occasions outside her home by two thirds of the trio back without action.

The trio were convicted of Lund District Court of 22 / 1-2016 and convicted of assault. We demand that the school closes the trio permanently because the judgment has been given. Do definitely not the trio can still go to the same school as the student they have been convicted of assault in.

Ask you to sign and support our daughter Linnea so she may continue their education as schools are forced to take responsibility and do the right thing, the only justice that obviously switch off the violence trio permanently. 1/3 of the trio has in November 2015 himself elected to change schools, while the others 2 is left today's date 26 / 1.2016

 Documents from the district court can be obtained if desired in Lund District Court. 
Case No.: B 4356-15.

Remember that a signature be confirmed, you will receive email with a link where this can be done.

For you who don`t understand swedish. When you sign it says Förnamn = First name, Efternamn = Last name, Ort = City, and your email.  Your email wount show when you have signed, you recieve a email which says Bekräfta = Confirn you have signed.