Stoppa Käppalas mellanlager av rötslam på Håbo Häradsallmänning

Namninsamling
Käppalaförbundet sökte 2012 om att få anlägga ett mellanlager av rötslam på Håbo Häradsallmänning, Håbo-Tibble men efter det att ortsborna genom sin arbetsgrupp gick med en överklagan till Mark- och Miljödomstolen beslutade förbundet att avbryta projektet. Ortsborna fick stöd i sitt krav genom ett enhällig beslut i kommunens Bygg och Miljönämnd.
Trots detta kommer Käppalaförbundet i november 2015 med en ny ansökan om att få etablera en liknande anläggning.

Vi måste försvara folkopinion och kommunal demokrati!
Vi måste få myndigheter och företag att respektera folkviljan. Käppalaförbundet skall respektera de farhågor en majoritet av ortsborna uttrycker i att ha ett mellanlager av rötslam på orten genom att omedelbart avsluta sin projektering av detsamma.

Håbotibble och Håtunabor! Skriv under vår namninsamling under parollen
- Stoppa Käppalas mellanlager av rötslam på Håbo Häradsallmänning -
Genom att skriva under på vår namninsamling stödjer du att ett mellanlager inte skall få anläggas i det naturfina område på Häradsallmänningen, du gör inga förpliktelser i övrigt.

Mer information, kontakter, mm finns på vår hemsida http://håbo-tibble.se/

Erik Karlsson
Håbo-Tibbles arbetsgrupp för förhindrande av att rötslam lagras på orten