2014 års mest populära namninsamlingar - Sverige

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Saxån

English, polish, german below Vi motsäger oss de ändringar angående fisket i Saxån, Landskrona, som FVO(Fiskevårdsområdet) har bestämt inför 2015. Vi anser att det reglerna som det har beslutats om är helt fel utifrån ett modernt sportfiske. Vi vill att nya regler sätts där man tar hänsyn till sportfisket samt beståndet i ån. Ingen av oss vill se Saxån tömd på fisk. Catch&Release, Max och minimimått, gräns på antalet fiskar man får ta upp, ser vi som självklara saker. Reglerna bör tas fram

Skapad: 2014-12-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 310 304
2014 310 304

Upprop för de rumänska romer som tvingas till tiggeri i Karlstad

Många av oss sitter just nu i varma hus, har varma kläder och har mat för dagen, men så är det inte för alla. I Karlstad just nu finns det massor av romer som bor på gatorna och fryser och ber oss om lite pengar. Karlstad Kommun säger att ''det är inte deras uppgift att ta hand om dem. Man skyddar sig just nu bakom EU-förordningar. Men någon medmänsklighet måste det ju finnas! Dessa personer som ligger och fryser på gatorna utan mat och pengar är människor. De måste bli behandlade som människor!

Skapad: 2014-10-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 410 403
2014 301 295

Stoppa planerna på att lägga ner mellanstadiet på Sofieberg!

Alliansen i Barn- och Utbildningsnämnden har lagt fram ett förslag på att göra Sofiebergs skola till en tvåparallellig F3-skola. Sofiebergs skola är en fin, väl fungerande skola med en intilliggande förskola som möjliggör en trygg skolgång från tidig ålder upp till åk 6. Detta är Tyresös styrande politiker beredda att offra. Föräldrar till elever på Sofieberg är emot förslaget som är ogenomtänkt och illa utrett samt brister på ett antal punkter: Valfriheten och mångfalden minskar och det fria sk

Skapad: 2014-01-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 294 294
2014 294 294

Guldkort till Mathilda

Skriv under om ni tycker Mathilda förtjänar att få ett guldkort till Grönalund i sommar !!!! ♡♡

Skapad: 2014-03-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 305 292
2014 305 292

Rädda Bromma Flygplats från storflygplatsplaner

Lilla Bromma flygplats har under sin existens hela tiden använts för mindre regionalflyg och småflygverksamhet. Nu försöker flygplatsföretaget Swedavia under största hemlighetsmakeri få betydligt fler och mycket större flygplan än någonsin att trafikera Bromma flygplats. Swedavia försöker till varje pris göra om Bromma till en storflygplats.Mänskligt Brommaflyg är en grupp som arbetar FÖR Bromma Flygplats, men MOT den kraftiga ökningen av trafik med stora flygplan som politiker och andra makthav

Skapad: 2014-10-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 344 326
2014 305 289

Karlstad Universitet lägger ner viktiga utbildningar!

Karlstads Universitets rektor Åsa Bergenheim gick i slutet av september ut med att Universitetet lägger ner utbildningarna inom biomedicin och oral hälsa - dvs. biomedicinsk analytiker, receptarie och tandhygienist utbildningarna. Ingen information gavs till berörda parter innan informationen gick att läsa i tidningen - med rubriker som "Universitetet gör besparingar". Vi motsätter oss behandlingen av personal vid utbildningarna och berörda parter - att informera lärarna, Landstinget, apoteken

Skapad: 2014-11-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 299 296
2014 291 288

bygg om väg 153 och väg 154

Väg 153 och 154 är trafikfarliga och i uselt skick. Varje dag färdas människor till skolor, arbete och handel i området. Butiken Gekås har ca 5 miljoner besökare varje till detta tillkommer anställda och varutransporter. Nu ligger inte bara Gekås i området boende, arbetare, skolor, fabriker och affärer i mängder. Alla dessa måste färdas på dessa vägar dessutom tillkommer  förbipasserande turister, transporter på väg till eller från kusten. Incidenter och olyckor inträffar tyvärr så gott som dagl

Skapad: 2014-07-25

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 377 375
2014 289 287

Protest mot sämre skolmat på Engelbreksskolan

Jag fick idag det bifogade meddelande från Engelbreksskolan i Borås Stad där dom informerar om behovet att skära ner på matbudgeten för barnen på Engelbreksskolan. Vilket kommer innebära inköp av billigare råvaror och därmed sämre kvalité på maten till våra barn. Kosten står för 80% av en människas prestationer då det är bränslet som driver oss. Om bränslet försämras så försämras även prestationerna. Energi, förbränning och blodsocker styrs helt och hållet av det vi stoppar i oss. I ett samhälle

Skapad: 2014-11-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 294 290
2014 290 286

Stoppa licensjakten på lodjur!

  Enligt Riksdagsbeslut ska miniminivån för lostammen ligga på 300 föryngringar per år. Detta har uppnåtts en enda gång de senaste 12 åren. Antalet kullar hade 2010 minskat med 25%! Licensjakten har lagts precis under lodjurens parningsperiod. Enligt inventeringarna har antalet lodjur sjunkit från cirka 1 700 till 840 individer mellan 2009 och 2014.Licensjakten ställdes in i delar av Sverige 2014, istället beviljades omfattande skyddsjakter, trots att antalet lodjur låg under miniminivån.I t.

Skapad: 2012-01-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 7025 6319
2014 294 280

Bort med förbudet mot äppelsnäckor.

Pomacea-snäckor är tropiska snäckor, och släktet består av sex arter. En art har invaderat risodlingar i Spanien, och sedan en tid tillbaka är hela släktet belagt med spridningsförbud. Det tycker vi är fel, speciellt med tanke på att Pomacea-arten (Pomeca diffusa) vi håller i akvarium ej kan äta levande växter då dess radula (skraptunga/tand) är för svag för detta. En art som äter växter skulle vi absolut inte vilja ha i våra akvarium, även om den var tillåten! Pomeca diffusa har man hållit i ak

Skapad: 2014-10-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 373 367
2014 274 270Facebook