Minimera markbygdens vindkraftpark etapp2

Markbygdens vindkraftpark etapp 2 har vuxit från ca 300 vindkraftverk till 440 st. Svevind vill lägga parken på gränsen till arvidsjaurs kommun och låledes på gränsen till naturreservat och ekopark. Skyddsavståndet till naturreservat är sa till 200m vilket är alldeless för lite. Djur vet inte vart gränser går och ljudet färdas mycket längre än så. Vindkraftverken har även krypit allt närmare åbyälven som till varje pris bör skyddas från tungmetaller osv som frigörs vid vindkraft och vägbygge som förslägst på höjder intill älven. Många bäckar rinner från dessa höjder ned i älven, i dessa bäckar finns nu bla bäcköring. Boende i området kommer att lida av stort buller, skyggbildningar och massiv trafik under vägbygget. Vi kräver att vindkraftsparken minimeras och dras långt bort från ekopark, naturreservat, bebygglese samt arvidsjaurs kommun. Förnyelsebara energikällor är bra men inte till vilket pris som helst. Vi måste tänka längre än näsan.