ADHD-Hjälpmedel till alla var dom en bor

Beroende på vilken kommun du bor i så får du olika hjälpmedel vid diagnosen ADHD
I min kommun Kalmar så säger landstinget att kommunen ska stå för alla hjälpmedel medan kommunen säger att landstinget ska stå för det.

Med andra ord får vi i kalmar INGA hjälpmedel alls.
Flyttar du till grannkommunen får du däremot hjälp med tex kedjetäcke.

Ska vi då hamna i kläm för att de inte kan enas om vem som ska stå för kostnaden!?

Behöver vi hjälpmedel får vi stå för det själva. Och då ska vi betala det med en pengar som vi får från försäkringskassan.