Ölands busslinje 104 till Vickleby ska vara kvar!

BUSSLINJE 104 TILL VICKLEBY TAS BORT!

VI VILL HA VÅR BUSS KVAR TILL VICKLEBY!

  • NÄRMSTA BUSS FÖR VICKLEBYBORNA ÄR FRAM OCH TILLBAKA ETT AVSTÅND PÅ 4 KM.
  • HUR SKA VI TA OSS OCH HANDLA, ÅKA TILL VÅRDCENTRALEN ELLER TILL STADEN?
  • ATT BORTPRIORITERA OSS I VICKLEBY FÖR ATT VI ÄR EN MINDRE BY, MED FÄRRE ELEVER PÅ VÅR SKOLA, JÄMFÖRT MED SKOGSBY OCH ÖLANDS FOLKHÖGSKOLA, ÄR INTE RÄTTVIST.
  • LÖNSAMHET SKA INTE VARA ETT ARGUMENT TILL ATT BUSSAR SLUTAR GÅ TILL MINDRE ORTER. BUSSAR BEHÖVS FÖR TILLVÄXT TILL LANDSBYGDEN.
  • CAPELLAGÅRDEN GER SÅ MYCKET TILL BYGDEN, TURISMEN OCH NÄRINGSLIVET, BORDE INTE DET VARA EN ANLEDNING TILL ATT BEHÅLLA BUSSLINJEN?
  • KOMMUNEN, FLER BILAR KOMMER PENDLA , HUR HJÄLPER DET TILL I KOMMUNENS MILJÖTÄNK?
  • KATHARINA SEISING, VI UNDRAR VARFÖR VI INTE KAN HA KVAR VÅR BUSS, HUR SKA VI TAS TILL OCH FRÅN VÅR SKOLA?

 

VI STARTAR DÄRFÖR EN NAMNINSAMLING FÖR ATT VISA HUR VIKTIGT DET ÄR ATT ALLA FÅR TILLGÅNG TILL BUSSAR PÅ LANDSBYGDEN OCH FÖR ATT VI VILL HA KVAR BUSSEN I VICKLEBY!

SKRIV UNDER! ROPEN SKALLA, BUSSAR TILL VICKLEBY FÖR ALLA! -BUSSLINJE 104 TILL VICKLEBY SKA VARA KVAR!

Facebook