Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!.

Linda, brobyggare i NO MORE.

#76 Re:

2014-10-09 11:45

#69: Fisken -  

 Vi inom kampanjen NO MORE är medvetna om de svåra situationer som du beskriver, men vi tror att majoriteten av bältesläggniningar inte sker i dessa situationer. Eftersom vårdgivare uppenbarligen missbrukar rätten att bälteslägga och att bältningarna skadar många patienter ser vi inga andra alternativ än att bätlena tas bort. Vill vården kunna använda bälten som en nödåtgärd i situationer som du beskriver ovan borde man ha varit noggrannare med att inte använda i fel situationer och på fel sätt. Vid bärsärk-situationer tror vi att det vore bättre att ta hjälp av polis, vilket också görs på flera akutmottagningar i extrema fall.


Gäst

#77

2014-10-10 08:48

Det FINNS andra sätt att jobba. Använd dom!

Gäst

#78

2014-10-10 22:33

Bort med bältena NU!!! Det är verkligen dax att vi bemöter och behandlar Alla människor med värdighet och integritet. Psykiatrin ska hjälpa och inte stjälpa. Väx upp och kliv ur medeltiden. Ta istället del av modern forskning och alternativa praxis till bältesläggning och andra tvångsmetoder som visat sig fungera. De finns! Bara viljan och energin som fattas. Hur länge ska psykiatrin gå i sitt hjulspår?

Pontus H

#79 Andra lösningar - ett exempel

2014-10-12 17:22

Jag arbetade flera år som skötare på en rättspsykiatrisk undersökningsavdelning. Det innebar att våra patienter nyligen begått brott, bedömts som potentiellt psykiskt sjuka och/eller farliga SAMT inte medicinerades förutom vid akut behov. INTE EN ENDA GÅNG under de år som jag arbetade där BÄLTADES NÅGON och så vitt jag vet inte före eller efter heller. Vi hade inte ens en bältessäng. Genom att bygga relationer och eftersträva dialog löstes de flesta av de konflikter som ändå uppstod.


Gäst

#80

2014-10-13 07:16

Bekräfta min påskrift att jag är emot Bältesläggning!
Hälsn I Sohlberg, Gävle

Gäst

#81

2014-10-16 20:45

Det finns annan hjälp än bältning
Insikt

#82 Re: Vanvård

2014-10-16 20:53

#73: Upprörd - Vanvård  

Om tonåringen inte vill bli behandlad hur ska hon då ingå i en allians, den vård och de åtgärder som finns erbjuds, om hon vill bli behandlad.

Vem säger att all psykisk ohälsa/sjukdom går att behandla, vem säger att det går att nå alla människor. Skulle du ifrågasätta vården och dess behandling om det vore cancer, obotbar sådan?

NO MORE

#83 Re: Re: Vanvård

2014-10-17 10:30

#82: Insikt - Re: Vanvård  

 Så klart vill man få hjälp att hitta tillbaka till ett friskt liv. Vad är detta för skev inställning? Jag hoppas verkligen att du inte arbetar inom psykiatrin. I så fall bör du nog fundera på ett annat arbete. 


Gäst

#84

2014-10-20 06:55

Som jag ser det, verkar bältessängar mest fylla ett perverterat behov hos "vård"personalen.....

Gäst

#85

2014-11-01 06:33

Tvång hor inte hemma på psyket,
vi behöver kärlek och kramar !
mammamirakel

#86 Angående inlåsning

2014-11-01 06:36

Kommer man frivilligt ska man för fan inte bli inlåst.


Gäst

#87

2014-11-08 10:55

Arbetade inom mentalvården på 60 talet. Bältesläggning var endast i bruk vid extrema situationer och strängt tidsbegränsat. Som det används i dag anser jag det vara ren tortyr.Anledningen måste vara ekonomisk, för lite personal.Jag skäms! Tack för ert initiativ hoppas
det får genomslag SNART det är bråttom
Staffan I RFHL

#88

2014-11-23 19:55

Hej

Vid senaste mötet i Nätberket Samverkan för Psykisk Hälsa hade vi uppe remissen om nya psykiatriska tvångslagen där även bältesläggning regleras. I debatten lyfte jag, som för länge sedan undertecknat era krav, att det inte längre räcker med att skärpa olika vilkor för bälesläggning. Det problem vi ser är ju att man på de flesta håll vägrar att ta till sig de olika  metoder som gör bältesläggningar obehövliga. Det är dags att försöka få in ett moratorium - att lagen sättter ut en tid när bältesläggning inte längre får användas. Jag tyckte vi kunde kräva att nu i lagen sätta en sådan gräns för användningen  av bälten hos barn under 15 år till förslagsvis 1 januari 2016.

Vi hade bara några dar på oss att få remissen klar så jag misstänker att det inte kom med denna gång, men diskussionen är igång inom vårt nätverk får patient- och anhärikorganisationerna. Ett sådant krav kan drivas även efter remisstidens utgång. Vad tror ni om detta??

Det finns så mycket olika onödiga tvänfgsmöjligheter inom psykiatrin både inom och utom tvångsvården och vi måste utveckla strategier för att få bort detta och att alternativa bemötanden/metoder tas i bruk och psykiatrin blir human i sin helhet.

 

 


Gäst

#89

2014-11-27 18:35

Hej ! Jobbar som specialist utbildad sjuksköterska inom psykiatrin, många år tillbaka i tiden, varit verksam inom olika fält och kliniker inom västra Götaland. Vår samlade kunskap räcker mer än väl att kunna genomföra ett bältesfrivård inom psykiatrin. Det hänger på faktorer så som rekrytering av utbildad personal, tillsättning av ledare roller så som enhetschefer, för att nämna några. Mvh Sskp Ahmad

Gäst

#90 Re: Re: Re: Vanvård

2014-12-14 23:39

#83: NO MORE - Re: Re: Vanvård  

 

 Vad jag skriver är att man inte kan rädda/hjälpa alla från psykisk ohälsa/sjukdom precis som man inte kan rädda alla med Cancer det finns helt enkelt inte människor som alltid låter sig hjälpas med de åtgärder och behandlingar som erbjuds, vad är orimligt i detta, vad är skevt?

Jo allmänhetens och anhörigas föreställning om vad hjälp är, acceptansen för att somatisk sjukdom kan vara obotbar men att psykisk sjukdom alltid är botbar och att bot/hjälp finns undantagslöst alltid.

Bältessängar är verkligen ingen hjälp på vägen.

Darla

#91

2014-12-29 19:23

Det här gör mig så arg och jag känner stor besvikelse för Sverige! Stackars människor som blir bältade när de mår så otroligt dåligt bara för att det kostar pengar att utbilda mer personal som man gör på Island. Man slösar skattepengar på hur mycket onödigt som helst till människor som mår bra medans dessa ofta väldigt unga får lida. det är inte mänskligt! 

Förstår ingen hur dessa människor känner, känslor kan bli otroligt starka och bältesläggningen ger en sådan panik, opålitlighet, rädsla, ilska och vet någon hur ofta det här missbrukas!

Jag älskar Sverige för att jag är uppvuxen här men det här är så sjukt barnsligt och uråldrigt!


Gäst

#92

2015-02-06 15:34

Ingen skall behöva vara med om att bli bältad som är det värsta en människa kan vara med om! Ta bort bältning inom vården!

Gäst

#93

2015-02-26 15:35

Been there, done that. Helt j**** oacceptabelt förfarande och ovärdigt en människa oavsett var hen befinner sig i sitt mående!

Gäst

#94

2015-03-16 04:31

Drogutlöst psykos innebär högtrisk för våld. Om fast spänning blir avskaffades hur gör psyket då?


Gäst

#95

2015-06-07 12:04

Bältesläggning är ren tortyr

Gäst

#96

2015-08-05 17:28

Det finns humana metoder att använda istället.

Gäst

#97

2015-08-05 18:03

Jag har inte själv någon erfarenhet av bältesspänning, men det måste vara fruktansvärt att behöva bli det samtidigt som man redan är psykiskt instabil och sårbar.
Amanda Sandell Roos

#98 Själv blivit bältad flera gånger

2015-09-10 08:58

Dynemite

#99 Re: Själv blivit bältad flera gånger

2015-09-18 09:10


Gäst

#100

2015-11-07 08:19

Jag skrev under då jag vet att det går att vårda utan att lägga i bälte! Bältesläggning hör inte hemma i modern psykiatrivård.