Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!

Visste du att kvinnor och män (mest unga kvinnor) över 3000 gånger per år binds fast i bältessäng inom svensk psykiatri?

Till detta säger allt fler nu NO MORE.

Vi vill att all bältesläggning ska avskaffas och att det ska arbetas intensivt för att finna alternativ till denna, som vi anser vara, förlegade tvångsmetod som kan liknas vid tortyr och skada människor för resten av livet.

Psykiatrin behöver hjälp och vi vill att det skall satsas massivt på vidareutbildning av psykiatripersonal i ett skonsammare bemötande samt att personalen kontinuerligt skall ges tid till reflektioner och etiska diskussioner.

Vi åberopar mänsklig rättigheter och har på Mental Health Day den 10 oktober 2014 spelat in ett filmklipp med kampanjens aktuella krav tydligt formulerade. Du kan även ta del av budskapet som textdokument.
Du hittar materialet på www.no-more.se

Vill du ställa dig bakom vår kampanj?

Viktigt att veta: Den här namnlistan skall användas till att påverka politiker och andra beslutsfattare att förändra lagar och regelverk så att vi når vårt mål om en bältesfri psykiatri.

Läs mer på: www.no-more.se

*Poängteras bör att det finns de som klarat av att bälteslägga skonsamt men risken är för stor att det missbrukas och får då för stora konsekvenser.

*Poängteras bör också att det kan vara traumatiserande även för den personal som utför bältesläggningen.

I kampanjen arbetar vi gränsöverskridande tillsammans!


Anneli Jäderholm    Kontakta namninsamlingens skapare