Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!

Linda, brobyggare i NO MORE.

/ #76 Re:

2014-10-09 11:45

#69: Fisken -  

 Vi inom kampanjen NO MORE är medvetna om de svåra situationer som du beskriver, men vi tror att majoriteten av bältesläggniningar inte sker i dessa situationer. Eftersom vårdgivare uppenbarligen missbrukar rätten att bälteslägga och att bältningarna skadar många patienter ser vi inga andra alternativ än att bätlena tas bort. Vill vården kunna använda bälten som en nödåtgärd i situationer som du beskriver ovan borde man ha varit noggrannare med att inte använda i fel situationer och på fel sätt. Vid bärsärk-situationer tror vi att det vore bättre att ta hjälp av polis, vilket också görs på flera akutmottagningar i extrema fall.