Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!

Pontus H

/ #79 Andra lösningar - ett exempel

2014-10-12 17:22

Jag arbetade flera år som skötare på en rättspsykiatrisk undersökningsavdelning. Det innebar att våra patienter nyligen begått brott, bedömts som potentiellt psykiskt sjuka och/eller farliga SAMT inte medicinerades förutom vid akut behov. INTE EN ENDA GÅNG under de år som jag arbetade där BÄLTADES NÅGON och så vitt jag vet inte före eller efter heller. Vi hade inte ens en bältessäng. Genom att bygga relationer och eftersträva dialog löstes de flesta av de konflikter som ändå uppstod.