Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!

Staffan I RFHL

/ #88

2014-11-23 19:55

Hej

Vid senaste mötet i Nätberket Samverkan för Psykisk Hälsa hade vi uppe remissen om nya psykiatriska tvångslagen där även bältesläggning regleras. I debatten lyfte jag, som för länge sedan undertecknat era krav, att det inte längre räcker med att skärpa olika vilkor för bälesläggning. Det problem vi ser är ju att man på de flesta håll vägrar att ta till sig de olika  metoder som gör bältesläggningar obehövliga. Det är dags att försöka få in ett moratorium - att lagen sättter ut en tid när bältesläggning inte längre får användas. Jag tyckte vi kunde kräva att nu i lagen sätta en sådan gräns för användningen  av bälten hos barn under 15 år till förslagsvis 1 januari 2016.

Vi hade bara några dar på oss att få remissen klar så jag misstänker att det inte kom med denna gång, men diskussionen är igång inom vårt nätverk får patient- och anhärikorganisationerna. Ett sådant krav kan drivas även efter remisstidens utgång. Vad tror ni om detta??

Det finns så mycket olika onödiga tvänfgsmöjligheter inom psykiatrin både inom och utom tvångsvården och vi måste utveckla strategier för att få bort detta och att alternativa bemötanden/metoder tas i bruk och psykiatrin blir human i sin helhet.