Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!


Gäst

/ #90 Re: Re: Re: Vanvård

2014-12-14 23:39

#83: NO MORE - Re: Re: Vanvård  

 

 Vad jag skriver är att man inte kan rädda/hjälpa alla från psykisk ohälsa/sjukdom precis som man inte kan rädda alla med Cancer det finns helt enkelt inte människor som alltid låter sig hjälpas med de åtgärder och behandlingar som erbjuds, vad är orimligt i detta, vad är skevt?

Jo allmänhetens och anhörigas föreställning om vad hjälp är, acceptansen för att somatisk sjukdom kan vara obotbar men att psykisk sjukdom alltid är botbar och att bot/hjälp finns undantagslöst alltid.

Bältessängar är verkligen ingen hjälp på vägen.