Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!


Gäst

/ #87

2014-11-08 10:55

Arbetade inom mentalvården på 60 talet. Bältesläggning var endast i bruk vid extrema situationer och strängt tidsbegränsat. Som det används i dag anser jag det vara ren tortyr.Anledningen måste vara ekonomisk, för lite personal.Jag skäms! Tack för ert initiativ hoppas
det får genomslag SNART det är bråttom