Låt Lisa komma hem!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Låt Lisa komma hem!.


Gäst

#501

2013-06-29 22:32

Absurd situation. Om den ena föräldern mördar den andra skall föräldrarätten vara förverkad,

Gäst

#502

2013-06-29 23:01

detta är missbruk,av statligt bestämmande.Finns ingen logik,i detta övergrepp! Man tror,att det finns hjälp,men det här är horrtbelt beslut

Gäst

#503

2013-06-29 23:17

Det skall vara självklart att en pappa / mamma förlorar all rätt som vårdnadshavare när de mördar den andre vårdnadshavaren, om det inte är för att skydda barnet från övergrepp. Morföräldrarna känns i detta fallet som de rättmätiga vårdnadshavarna till barnet. Hoppas du får ett så bra liv det går lilla Lisa.

Gäst

#504

2013-06-29 23:56

Självklart att Lisa skall vara hos morföräldrarna,

Gäst

#505

2013-06-30 06:08

Detta är ett övergrepp på barnet av omåttliga proportioner!!! Låt Lisa komma hem till morföräldrarna!

Gäst

#506

2013-06-30 06:25

Bra gjort av den som har startat denna petition!!

Gäst

#507

2013-06-30 06:42

Fruktansvärt att någon kan behandlas på detta sätt! - Kan Morfäldrarna få ha sitt eget barn,men inte barnbarnet? - Logiken i detta? - Ämbetsmannansvar för Botkyrka kommun vill vi se!
SKÄRPNING!

Gäst

#508

2013-06-30 06:51


Socialförvaltnings personal styr och ställer och tror att de är bäst på att skydda barn.
Men så är det nog inte. Nu har man tagit barnen från morföräldrarna.Handläggarna på Botkyrkas socialförvaltning låter nu inte att morföräldrarna ska få behålla dem.Det låter konstigt och jag tror nog att barnen far mer illa av att ha flyttats till en fosterfamilj. Det är klart natt barnen ska får flytta hem igen till deras rätta familj.Byt ut handläggarna i Botkyrka kommun.Gäst

#509

2013-06-30 06:52


Socialförvaltnings personal styr och ställer och tror att de är bäst på att skydda barn.
Men så är det nog inte. Nu har man tagit barnen från morföräldrarna.Handläggarna på Botkyrkas socialförvaltning låter nu inte att morföräldrarna ska få behålla dem.Det låter konstigt och jag tror nog att barnen far mer illa av att ha flyttats till en fosterfamilj. Det är klart natt barnen ska får flytta hem igen till deras rätta familj.Byt ut handläggarna i Botkyrka kommun.


BGF
Morfar

#510 Låt Lisa komma hem

2013-06-30 06:55

Dessa byråkrater är individer som har låtit sig programmeras till sin yrkesroll. I detta program finns inget som ens påminna om något mänskligt som ansvar, omdöme och hänsyn.
Det är meningslöst att vädja till programmet. Det är till programmeraren som kraven ska ställas.

Gäst

#511

2013-06-30 06:59

Det är bättre att låta henne vara hos mormor och morfar

Gäst

#512

2013-06-30 07:12

låt lisa vara där hon hör hemma

Gäst

#513

2013-06-30 07:15

Är detta humant ?

Gäst

#514

2013-06-30 07:23

idiotiska lagar finns det inga människor som har hjärna bakom

Gäst

#515

2013-06-30 07:25

låt lisa komma hem där hon är trygg.

Gäst

#516

2013-06-30 07:50

Kan inte förstå hur Soc. tänker....

Gäst

#517

2013-06-30 08:24

Barnets bästa måste alltid komma i första hand.
Fäder som tar livet av sitt/sina barns mor,ska aldrig någonsin kunna få vårdnad om barnet/barnen.
Det är ett stort svek,och grovt brott mot barnets
rättighet till ett liv i trygghet med kärleksfulla morföräldrar som i detta tragiska fall.Myndigheterna måste ta hänsyn till vad barnet behöver och mår bäst av,och inte ge mördare vårdnaden.Detta måste lagstiftarna omedelbart ändra på.

Gäst

#518

2013-06-30 08:29

Låt Lisa få komma hem  morföräldrar  där hon   hör hemma och är trygg !!!!!!!!!!!


Gäst

#519

2013-06-30 08:34

Att engagera sig i något för barnens bästa är idag mycket viktigt då myndigheter nuförtiden verkar att inte bry sig. Viktigast för barnen är ju familjen och den kärlek som finns där. Tack till alla som har empatin kvar för människor i vårt samhälle som det ser ut idag.

Gäst

#520

2013-06-30 08:40

Jag anser att detta fallar undermyndighetsmissbrulk att frånta ett barns umgängesrättigheterna att inte växa upp med sina anhörig, utan att ge ett skäl till omhändertagande, så får det bara inte vara.

Gäst

#521

2013-06-30 08:43

Detta skulle aldrig behöva förekomma i ett land där barns rättigheter går före en mördares rätt till sitt liv....

Gäst

#522

2013-06-30 08:43

Fruktansvärt att bolla med en mänsklig varelse, ett litet litet barn, på detta sätt! Man kan undra om det står rätt till i huvudet på dessa beslutsfattare. Tyvärr är det inte första gången sådant händer. Var finns känslorna???

Gäst

#523

2013-06-30 08:44

vansinnigt att hålla flickan borta från sia morföräldrar

Gäst

#524

2013-06-30 08:50

Barnens bästa ska gå som en röd tråd i lagstiftningen, detta är inte barnets bästa.

Gäst

#525

2013-06-30 08:53

Det är rent för jävligt att socialtjänst får agera på detta sätt, är dom närmast anhöriga dugliga att ta hand om barnbarnet ska det givetvis vara så. Det daltas så förbannat med brottlingar av alla de slag och dom oskyldiga får ta smällarna. Det verkar som om dom som jobbar inom socialtjänsten blir som förbytta och blir allsmäktiga när dom berjar jobba där. FÖRÄNDRING!!!