Låt Lisa komma hem!


Gäst

/ #503

2013-06-29 23:17

Det skall vara självklart att en pappa / mamma förlorar all rätt som vårdnadshavare när de mördar den andre vårdnadshavaren, om det inte är för att skydda barnet från övergrepp. Morföräldrarna känns i detta fallet som de rättmätiga vårdnadshavarna till barnet. Hoppas du får ett så bra liv det går lilla Lisa.