Låt Lisa komma hem!


Gäst

/ #508

2013-06-30 06:51


Socialförvaltnings personal styr och ställer och tror att de är bäst på att skydda barn.
Men så är det nog inte. Nu har man tagit barnen från morföräldrarna.Handläggarna på Botkyrkas socialförvaltning låter nu inte att morföräldrarna ska få behålla dem.Det låter konstigt och jag tror nog att barnen far mer illa av att ha flyttats till en fosterfamilj. Det är klart natt barnen ska får flytta hem igen till deras rätta familj.Byt ut handläggarna i Botkyrka kommun.