Låt Lisa komma hem!


Gäst

/ #517

2013-06-30 08:24

Barnets bästa måste alltid komma i första hand.
Fäder som tar livet av sitt/sina barns mor,ska aldrig någonsin kunna få vårdnad om barnet/barnen.
Det är ett stort svek,och grovt brott mot barnets
rättighet till ett liv i trygghet med kärleksfulla morföräldrar som i detta tragiska fall.Myndigheterna måste ta hänsyn till vad barnet behöver och mår bäst av,och inte ge mördare vårdnaden.Detta måste lagstiftarna omedelbart ändra på.