Mest populära namninsamlingar

  • Land: Finland
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

STOPPA 25m LÅNG CEMENTVÅGBRYTARE

4238 Skapad: 2021-03-29 Statistik

Stoppa utvisningen av Safi!

3443 Skapad: 2018-11-03 Statistik

Sänk skatten och avgifter på bensin och diesel

130871 Skapad: 2019-04-20 Statistik

Låt Hanna stanna i Sverige

2947 Skapad: 2017-03-12 Statistik

Stoppa licensjakten på varg i Sverige 2017.

1385 Skapad: 2016-11-03 Statistik

Sänd Höst-säsongens Paradise Hotel 2021

3460 Skapad: 2021-08-18 Statistik

Här är där man är - Permanent uppehållstillstånd till de som är i Sverige!

38086 Skapad: 2020-06-02 Statistik

Förverkliga en fast förbindelse till Föglö

210 Skapad: 2018-11-05 Statistik

Regering och Läkemedelsverk – värna om alternativmedicinen och rätten till hälsofrihet!

11598 Skapad: 2016-08-09 Statistik

Kvinnors rätt till hormoner som inte ökar risken för bröstcancer

9433 Skapad: 2016-03-08 Statistik

SavetheNSU

757 Skapad: 2015-03-01 Statistik

Bevara Asterholma Färjetrafiken! Preserve the Asterholma Ferry! Säilyttäkää Asterholman lauttaliikenne!

158 Skapad: 2018-12-20 Statistik

#pressatläge — namninsamling

16964 Skapad: 2018-03-21 Statistik

Assistans är frihet! Rädda LSS!

7860 Skapad: 2018-02-20 Statistik

Upprättelse för Jennie Tholander

23147 Skapad: 2020-10-09 Statistik

Vi kräver att endometrios erkänns som folksjukdom!

6501 Skapad: 2015-02-19 Statistik

Upprop för att rädda folkbildningen - Stoppa regeringens nedskärningar av studieförbunden!

18927 Skapad: 2023-09-18 Statistik

Rädda Honey från att bli hemlös igen

8088 Skapad: 2018-02-21 Statistik

Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!

1197 Skapad: 2013-06-20 Statistik

Beslutet att upphöra utbildning av hästskötare bör omprövas

63 Skapad: 2013-05-03 Statistik