Skriv på för en människovärdig psyk- och missbruksvård NU!

Vi riktar detta till alla ledamöter av Sveriges riksdag samt Socialdepartementet inklusive socialminister Lena Hallengren.Petitionen.jpg

OBS!! Du kan vara anonym, men DU MÅSTE INTYGA DIN UNDERSKRIFT VIA DIN MEJL ANNARS RÄKNAS DEN INTE! Vi måste veta att det är du som skrivit under.

Upprördheten är stor hos alla oss som sett Uppdrag gransknings dokumentär 7 november, ”Vem kan rädda Sanne?” (länk nedan) Välfärdssamhället krackelerar inför våra ögon. Att se och förstå att vem som helst kan drabbas av sjukdomar som innebär en sådan total utsatthet är chockerande. 

Men hon är inte ensam.

Otaliga anhöriga vittnar om sin kamp i samma system vars skyddsnät har blivit så glest att människor som lider av psykisk sjukdom och/eller drogmissbruk faller igenom. De dör i misär eller tar sitt liv. Och detta berör många. 

Den så kallade vård som erbjuds i Sverige idag är inhuman, ineffektiv och dyr. Situationen är förnedrande för de sjuka, förödande för de många inom vården som vill hjälpa och fruktansvärd för de anhöriga. Den skapar också ett slukhål för polisens och ambulansvårdens resurser. Vården gör många sjuka medicinberoende, uppgivna och faktiskt ännu sjukare.

En avgörande orsak till att trasiga människor bollas runt i missbruks- och psykvården är den befängda dubbla lagstiftningen: LVM* och LPT**. Vanvården måste stoppas. Nu kräver vi att ni som är politiskt ansvariga omedelbart tar ert ansvar och rättar till dessa mångåriga missförhållanden.

  • Ändra lagstiftningen så att ansvaret för hela människan ligger hos EN ansvarig huvudman.    
  • Rusta upp psykiatrin så att den ger vetenskapligt beprövad, human vård som ser till hela människan
  • Denna vård måste baseras även på verksamma terapeutiska behandlingsmetoder - inte enbart på medicinering/förskrivna droger! Piller kan inte ersätta behovet av trygghet, kontinuitet och omsorg. 
  • Drogberoende är en sjukdom (precis som alkoholism, diabetes och cancer) och ska behandlas som en sådan. 

Det behövs inga fler utredningar.

Det behövs konkreta åtgärder och förändrad lagstiftning. Agera för en människovärdig psyk- och missbruksvård NU!  

OBS!! Du kan alltså vara anonym, men DU MÅSTE VERIFIERA DIN UNDERSKRIFT VIA DIN MEJL ANNARS ÄR DEN INTE GILTIG!

https://www.svt.se/special/radda-sanne/

https://www.svtplay.se/video/19930502/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-19-vem-kan-radda-sanne

* Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

** Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård