Norrmalms stadsdelsförvaltning - ompröva beslutet att neka trillingföräldrarna Nadia och Lamberi stöd

I mitten på november 2021 blev Nadia och Lamberi föräldrar till trillingarna Kelian, Aaliyah och Lithea.

Första tiden var varit tuff med flera veckor på neonatalavdelning, många andningsuppehåll och en ständig oro som följd. Nio månader senare är trillingarnas hälsa fortfarande kritisk och föräldrarnas situation är ohållbar.

Att ta hand om tre sjuka barn som inte ens hunnit fylla ett år är en utmaning ingen ska behöva gå igenom utan stöd. Norrmalms stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun har givit dem avslag gällande stöd från kommunen med motiveringen att barnen skulle kunna komma att må dåligt av att träffa för många olika personer. Det är orimligt att stadsdelsnämnden fattar detta beslut, då barnen självklart kommer må som allra bäst om deras föräldrar få möjlighet att må bra. 

Det är skamligt att ett väldfärdsamhälle inte kan erbjuda hjälp till de som mest behöver det. För barnens och föräldrarnas bästa krävs hjälpinsatser omgående. Vi kräver därför att:

- Norrmalms stadsdelsförvaltning omprövar beslutet att neka Nadia och Lamberi stöd i omhändertagandet av sina trillingar 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lina Grahm lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...