Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2008 Hela tiden PetitionsnamnSkapad
766 766 Bevara Drumsö Klubblokal (Stängd)
DRUMSÖ KLUBBLOKAL HOTAS AV STÄNGNING! Drumsö klubblokal ordnar verksamhet för våra högstadie- och gymnasieelever som gärna söker sig dit efter skoldagens slut. På eftermiddagarna välkomnar Klubblokalen även våra lågstadieelever från årskurserna 3-6. Utan Klubblokalen har våra barn ingenstans att ta vägen efter skoldagens slut! Om du vill vara med och påverka beslutsfattarna så att Drumsö klubb...
2008-09-15
368 403 Rädda restaurang Pinellan - Pelasta ravintola Pinellan
Restaurang Pinellan är Finlands äldsta restaurang. Uppförd 1848 av Nils Henrik Pinello. Åbo stadsfullmäktige har i flera repriser tagit upp frågan om restaurang Pinellan ska säljas eller om Åbo Stad ska ta om hand om restaurang Pinellan, men frågan har bordlagts varje gång. Skriv på adressen för att Rädda Pinellan! Ravintola Pinella on Suomen vanhin ravintola. Nils Henrik Pinello perusti ravin...
2008-01-15
26 26 De höga tomthyrorna i Helsingfors måste sänkas (Stängd)
Adressi suomeksi I tusentals husbolag med hyrestomt är tomthyran hög i Helsingfors. Nya avtal har och gamla avtal som inom de närmaste åren löper ut kommer att få en rekordhög hyra. Tomthyran kommer att bli den absolut största kostnadsfaktorn i bolagsvederlaget och kan höja hyran t.o.m. 70 %. Grunden för tomthyran är det höga pris som staden beräknat för sina tomter. I praktiken kommer man at...
2008-02-06
5 6 Skriv på för bevarandet av en mångsidig och högkvalitativ tyska
Även om Tyskland sedan 20 år tillbaka räknas till Finlands viktigaste handelspartner så fortsätter Hanken att dra in kurser i tyska. Antalet tyska lektorer vid Hanken i Helsingfors har minskat från fyra till två under de senaste tre åren. Då det år 2006-2007 erbjöds fem tyska kurser på avancerad nivå, är antalet idag nedskuret till en. Tyska I erbjuds inte i det reguljära kursprogrammet i Helsingf...
2008-04-02
1 82 Daghem i Övermark
Enligt ett brev utsänt av socialnämnden skall de barn vars föräldrar inte jobbar i Övermark gå i annat daghem. Från och med hösten 2008 uppmanas föräldrarna att skjutsa sina barn till daghem i Pörtom eller till det planerade daghemmet vid Söff i Yttermark, beroende på var de själva jobbar. De barn vars båda föräldrar jobbar i byn får vara kvar på gruppfamiljedaghemmet. Enligt stadens uträcknin...
2007-12-12
1 169 Protest mot vårdchefernas lönehöjningar!
Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse har underlåtit att svara på protesten som den 15.6.2007 skickades till styrelsen inför sammanträdet den 18.6.2007. Jag har den 19.12.2007 inlämnat klagomål till Riksdagens ombudsman. Dröjsmålet är enligt mitt tycke oskäligt långt. Styrelsen har under denna tid sammanträtt 5 gånger. Därmed öppnar jag också namninsamlingen på nytt och fortsätter protesten mot de osk...
2007-05-15
Facebook