Bevara Drumsö Klubblokal

DRUMSÖ KLUBBLOKAL HOTAS AV STÄNGNING!

Drumsö klubblokal ordnar verksamhet för våra högstadie- och gymnasieelever som gärna söker sig dit efter skoldagens slut. På eftermiddagarna välkomnar Klubblokalen även våra lågstadieelever från årskurserna 3-6. Utan Klubblokalen har våra barn ingenstans att ta vägen efter skoldagens slut!

Om du vill vara med och påverka beslutsfattarna så att Drumsö klubblokal får fortsätta sin verksamhet, skriv under adressen, som kommer att överlämnas till Helsingfors stadsfullmäktige tillsammans med en skrivelse.


Anna-Maria Rosenqvist (Drumsö Hem och Skola)    Kontakta namninsamlingens skapare