Daghem i Övermark

Enligt ett brev utsänt av socialnämnden skall de barn vars föräldrar inte jobbar i Övermark gå i annat daghem.

Från och med hösten 2008 uppmanas föräldrarna att skjutsa sina barn till daghem i Pörtom eller till det planerade daghemmet vid Söff i Yttermark, beroende på var de själva jobbar. De barn vars båda föräldrar jobbar i byn får vara kvar på gruppfamiljedaghemmet.

Enligt stadens uträckningar föds det i medeltal ca 11,4 barn i Övermark, 7,8 barn i Pörtom och 8,4 barn i Yttermark. Dessa siffror talar för sig själv!

Vi undertecknade vill därför behålla dagvården i byn så att barnen inte måste fraktas av och an mellan byarna.