Skriv på för bevarandet av en mångsidig och högkvalitativ tyska

Även om Tyskland sedan 20 år tillbaka räknas till Finlands viktigaste handelspartner så fortsätter Hanken att dra in kurser i tyska. Antalet tyska lektorer vid Hanken i Helsingfors har minskat från fyra till två under de senaste tre åren. Då det år 2006-2007 erbjöds fem tyska kurser på avancerad nivå, är antalet idag nedskuret till en. Tyska I erbjuds inte i det reguljära kursprogrammet i Helsingfors, vilket leder till att många hankeiter inte överhuvudtaget har möjlighet att börja läsa tyska.

Hankeiter är kända för att ha goda kunskaper i främmande språk, framförallt i det tyska språket tack vare undervisningens tidigare mångsidighet och höga kvalitet. Undervisningen har dock bantats ner till sådan grad att Hanken inte längre har möjlighet att utexaminera tillräckligt många studerande med utmärkta kunskaper i tyska språket. Detta kommer definitivt att befläcka Hankens rykte om god språkundervisning.

I globaliseringens tidevarv är det ovärderligt att som ekonom ha goda kunskaper i främmande språk: skriv därför på för bevarandet av mångsidig och högkvalitativ tyska undervisning!

Annica Sviberg
Heidi Herlin