Protest mot vårdchefernas lönehöjningar!


Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse har underlåtit att svara på protesten som den 15.6.2007 skickades till styrelsen inför sammanträdet den 18.6.2007. Jag har den 19.12.2007 inlämnat klagomål till Riksdagens ombudsman. Dröjsmålet är enligt mitt tycke oskäligt långt. Styrelsen har under denna tid sammanträtt 5 gånger. Därmed öppnar jag också namninsamlingen på nytt och fortsätter protesten mot de oskäliga direktörslönerna.
Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse beslöt den 14.5.2007 att höja lönerna för direktör Göran Honga och chefsöverläkare Timo Keistinen. Honga fick 200 euro till per månad, och därmed en månadslön om 7817 euro. Keistinen fick 300 till, vilket ger en månadslön om 7416 euro. Höjningarna trädde i kraft i maj månad.

Vi protesterar mot dessa lönehöjningar samtidigt som det sker nedmonteringar i distriktet och hjärtkirurgin flyttas bort. Vi vill istället att de hårt arbetande sjukskötarna ska få bättre lön! En chefslön som redan från tidigare är över 7.000 euro i månaden är skamligt! En chef har väl inte fler timmar i dygnet än någon annan person?


Lisäys 5.6.2007:
Adressi ei ole suomeksi koska reagoin juttuun joka oli Vasabladet-lehdessä ja ideana oli saada allekirjoituksia ruotsinkielisiltä Pohjanmaalta.