Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Folkomröstning angående byggnation av ny skola i Rimforsa

Vi vill med denna namninsamling få till stånd en folkomröstning där alternativen är att bygga ny skola på Hackelområdet eller att rusta upp och utveckla befintlig skola på området bredvid Åsundavallen. Du som lägger din röst ska vara röstberättigad inom Kinda Kommun. Du tar genom att skriva på här inte ställning i frågan om vilket alternativ du föredrar vid en folkomröstning.  Observera att en fysisk namnunderskrift krävs för att det ska räknas men vi kör denna parallellt för att ytterligare påv

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 141 141
Förra månaden 137 137

Låt Pauline få jobba kvar på Färnebo Folkhögskola!

Pauline har jobbat på Färnebo Folkhögskola sedan år 2016, och under den tiden har hon både hjälpt och lämnat ett stort avtryck hos många av deltagarna, både tidigare deltagare och nuvarande. Hon har ett otroligt stort och varmt hjärta och brinner för att hjälpa oss på Färnebo, och hon är en av de få som faktiskt ser oss och bryr sig om vårat välbefinnande. Med bara en blick kan hon se om någonting är fel och hon tvekar inte på att erbjuda sina öron och sina råd. Vi behöver Pauline på skolan, spe

Skapad: 2021-04-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 140 135
Förra månaden 136 131

Prioritera riskgrupper för covid-vaccin nu!

Vi vill att Folkhälsomyndighete ska prioritera riskgrupper för vaccin NU! Varför? Det är inte bara jag, en 43-åring under cancerbehandling med barn i skolåldern, som väntat länge på covid vaccin nu. Det är alla under 65 år som befinner sig i riskgrupper och som snällt väntat på sin tur ska komma i Fas 3. Vi förstår att det är komplext och att det är enklare administrativt att låta friska gå före efter ålder, men det är inte rätt att ändra systemet i sista stund och skjuta ner dem till Fas 4! Det

Skapad: 2021-04-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 168 163
Förra månaden 133 128

Ha kvar möjlighet till 30 timmar vistelsetid på förskola för barn till föräldralediga föräldrar.

"Förskole – och grundskolenämnden har i budget 2021 fått i uppdrag att justera riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg. Enligt uppdraget ska vistelsetiden för barn i åldern 1-4 år med föräldralediga vårdnadshavare ändras från 30 till 20 timmar i veckan, exklusive skollov.” Detta är ett viljebeslut från alliansen i Österåker som med sin politik tar ifrån barn till föräldralediga möjligheten att ha samma förutsättningar som barn till arbetande föräldrar. Detta drabbar barnens utveckling, utb

Skapad: 2021-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 422 421
Förra månaden 132 131

Dra ej framtida E14 på Hulivägen

Trafikverket vill flytta E14 norrut genom Hulivägen och timmervägen. De ser det som en ideal väg att dra den nya vägen då man vill lätta på trafiken i de östra delarna av Timmervägen. Men vart kommer tanken på invånarna? I Granloholm bor det ungefär 6000 personer, till stor del barnfamiljer. Det byggdes även för att vara ett naturskönt område. Ett ställe där man kan leva nära naturen utan oro för buller från vägar och tunga lastbilar.  Att dra en Europaväg genom detta område vore förödande. Inte

Skapad: 2019-11-23

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 691 686
Förra månaden 132 132

Distansundervisning

Hej! Jag har under 3 års tid kämpat för att klara av skolan, fått anpassad studiegång som inte hjälpte och fick börja i en resursklass som inte heller hjälpte. Trots all min hjälp så ligger jag fortfarande kvar i sängen med en tegelsten över bröstet och en tvångströja som gör att jag inte orkar gå till skolan. Hög frånvaro och sämre betyg. När vi hade distansundervisning pga Covid-19 så vändes allt. Jag var med på alla lektioner och gjorde i stort sett alla uppgifter, till och med lärarna reager

Skapad: 2021-04-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 138 135
Förra månaden 131 128

Rädda Hillesjön

Rädda Hillesjön! Myndigheterna fortsätter att låta Hillesjön sänkas och sjön växer igen. Ser man till den dokumentation som finns från sent 1800-tal fram till idag kan man konstatera att sjön sänkt minst 1,5 meter för att blottlägga mer åkermark. Nu tillåter man ytterligare 20 cm sänkning till att börja med baserat på den vattendom som finns från 1924. En vattendom som knappast håller utifrån ett mordernt tänkande och ur miljösynpunkt. Och troligen det som kommer bli avgörande för om delar utav

Skapad: 2021-03-19

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 133 132
Förra månaden 131 130

Låt våra äldre stanna på Västerhäll

Då Västerhälls lokaler har nått slutet av sin tekniska livslängd riskerar nu alla hyresgäster att få flytta till andra äldreboenden i Jönköpings kommun i väntan på att det nya äldreboendet på Herrgårdsgärdet ska stå klart. Personalen, boenden och anhöriga har fått höra att det nya äldreboendet förhoppningsvis kommer stå färdigt i början av 2024. Vi i personalen har fått göra våra röster hörda till tekniska och till Ilan de Basso, men för oss verkar det som att det redan är bestämt att vi får int

Skapad: 2020-09-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 336 333
Förra månaden 131 131

Måste vi ljuga?!Bevilja VAB för upplärning i skolan om diabetes typ1

2016 startade jag en namninsamling i hopp om att föräldrar vars barn har diabetes typ1 skulle få utbilda skolpersonalen i egenvården kring diabetes typ1 och använda sig av VAB ifrån Fk.Nu 2020 står vi fortfarande på samma ställe och trampar,låt oss ändra på detta SKRIV UNDER,DELA VIDARE

Skapad: 2021-04-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 174 173
Förra månaden 130 129

Privatisering av personlig assistans i Gnosjö kommun - NEJ TACK!

I juni 2020 tog KF i Gnosjö kommun beslut om att personlig assistans skulle läggas ut för upphandling bland privata aktörer. Detta togs inte emot positivt av varken brukare, gode män, anhöriga eller assistenter. Vi som anhöriga, gode män och brukare har aktivt gjort valet att ha Gnosjö kommun som assistans samordnare och har hittills känt oss trygga med det. Idag är valet fritt att välja kommun eller ett privat aktör som samordnare av assistansen men om denna upphandling fullföljs försvinner den

Skapad: 2021-04-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 173 173
Förra månaden 126 126