Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Ta tillbaka Ramslök med lite Chili

Skapad: 2021-01-20 Statistik

Upprop Socialtjänsten

Skapad: 2021-01-10 Statistik

All schemalagd arbetstid ska räknas med i sysselsättningsgraden och avlönas.

Skapad: 2019-10-12 Statistik

Färre barn per personal i förskolan!

Skapad: 2019-04-15 Statistik

Rädda Ryssbergen, en unik urskog i Nacka stad

Skapad: 2019-03-24 Statistik

NEJ till Halalcertifierade produkter ! Vi som inte vill betala skatt till en religion på våra varor !

Skapad: 2023-02-26 Statistik

Vägsalt: folkomröstning i Uddevalla Kommun

Skapad: 2023-02-06 Statistik

Hjälp oss att rädda förskolan Solrosen!

Skapad: 2023-01-31 Statistik

Ha kvar busshållplatsen Åsby Björklinge

Skapad: 2023-01-30 Statistik

Lagändring NU med 3 veckors varsel avseende socialtjänstens och domstolens arbete med våra barn

Skapad: 2023-01-21 Statistik

Nej till vindkraftsprojekt i Byberget

Skapad: 2022-12-20 Statistik

Låt dansen vara kvar i Rosa huset

Skapad: 2022-12-18 Statistik

Rädda Åmåls Kulturliv! Rädda Kulturskolan Åmål!

Skapad: 2022-12-09 Statistik

För kommunalt veto mot vindkraftparken i Bråbygden

Skapad: 2022-12-01 Statistik

Stoppa ändringen av regionbusslinje 139 Lund-Lomma-Alnarp-Malmö!

Skapad: 2022-11-18 Statistik

Högre och säkrare stängsel vid hundparken Centrum

Skapad: 2022-09-18 Statistik

Sänk hastighetsgränsen på Ektorpsvägen vid Ektorpsskolan

Skapad: 2022-09-02 Statistik

RÄTTVISA FÖR ”ALICE”

Skapad: 2022-06-17 Statistik

Bevara Valhallabadet

Skapad: 2022-04-27 Statistik

Nej till vindkraft vid Stormossen!

Skapad: 2022-04-25 Statistik