Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Nya lagändring 1 Juli 2022 Gällande Lilla Hjärtat Esmeralda

Barnens Kamp för sin Rättvisa och bli hörd Grupp på Facebbok.  Jag PernillaG och Paulina K. Vi två starta denna andra namnsamling lista, för nu är vi trött less på bli svartmålade som olämplinga bilogsiska föräldrar bara för man har  lidrigt nedsatt funktionshinder. Sen också dom andra drabbade föräldrar som blivet av med sina älskade  barn och ungdomar i  hela Sverige, av t.ex vårdnatvister , någon föräldre gått bort, eller barnen har ett nedsatt funtionshinder osv.  För till sommaren den 1 Jul

Skapad: 2022-05-06 Statistik

Nej till nedskärningar av Kvinnohuset - ja till mer resurser!

I mars 2022 har styrelsen för Kvinnohuset i Västerås tvingats meddela medarbetarna att en tredjedel av verksamheten, och antalet anställda, behöver dras ner. Detta på grund av minskade bidrag från staten. Hur kunde det bli så här när regeringen i september 2021 skickade ut ett pressmeddelande och talade om stabil och ökad finansiering till tjej- och kvinnojourer? Föreningen har tidigare försökt lägga konstruktiva förslag till Västerås stad för stabil finansiering för att säkra och ge kontinuitet

Skapad: 2022-04-04 Statistik

Stoppa förslag om maxdoser på kosttillskott!

Vi behöver din hjälp! Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ”utreda och vid behov införa föreskrifter om maximidoser”. Men livsmedelsverket har istället för att utreda behovet direkt påbörjat arbetet med att ta fram gränsvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Om du vill behålla rätten att kunna ta ansvar för din hälsa genom att bestämma om och när du vill ta extra näringstillskott i verksamma, adekvata och säkra doser så skriver du på denna namninsamling - annars r

Skapad: 2020-03-16 Statistik

Låt oss resa till och från arbete och studier på lika villkor!

Låt oss resa till och från arbete och studier på lika villkor! Vi som har en funktionsnedsättning har haft möjlighet att åka taxi till och från arbete och studier till en kostnad motsvarande ett månadskort i kollektivtrafiken. Nu har politikerna i Stenungsund beslutat att med omedelbar verkan ta bort den möjligheten - utan att ens informera oss i förväg. Detta beslut påverkar oss i allra högsta grad. Många av oss med funktionsnedsättning har svårt att ens få jobb och många jobbar inte heltid. D

Skapad: 2022-06-22 Statistik

GODKÄND i svenska och demokratikunskap som KRAV för att få svenskt medborgarskap

MINSKA SEGREGATIONEN - ÖKA SAMHÖRIGHETENVi måste göra vad vi kan för att öka samhörigheten och tryggheten i Sverige. Många bor här i årtionden, utan att kunna tala svenska ordentligt eller ens förstå ordentligt grundprinciperna i samhället. Många av gängbrottslingarna som dödar andra gängmedlemmar och även oskyldiga som råkar vara i deras närhet, har föräldrar som inte kan så bra svenska och som kanske inte riktigt vet hur ett demokratiskt samhälle som Sverige fungerar. En hel del av dem har var

Skapad: 2022-06-02 Statistik

Vi vill behålla Carina som mentor.

Hej! Som ni sett i mailet från skolan kommer våra barns grupper slås ihop till en klass. De blir alltså nästan 30(!!) pers i ett klassrum (ink lärare).  I samma Mail fick vi även veta att våran Carina blir flyttad till trean vilket både vi barn och föräldrar är helt förkrossade över, vi är otroligt nöjda med Carina och vi vill för allt i världen att hon ska få fortsätta vara tryggheten och den som får våra barn att älska skolan. Varesig detta gäller hel eller halvklass. (Självklart önskar vi t

Skapad: 2022-06-01 Statistik

Poseidon: Vi vill ha ordning och reda!

Hyresgästerna på Beväringsgatan kräver: · Specificera hyresavierna! · Vi vill få tillgång till våra besiktningsprotokoll!  Vår hyresvärd Poseidon har underhållsplikt. Det betyder att det är deras skyldighet att laga sådant som är trasigt i lägenheten, samt att tapetsera, måla om och byta / slipa golv när det blir slitet. I underhållsplikten ingår också att de tillval vi gör ska ersättas när de har blivit trasiga eller slitna. Om vi till exempel betalar extra på hyran för en stor kyl och frys ska

Skapad: 2022-05-12 Statistik

Klimakterievård i Sverige

Punkt 1: Uppdaterad och relevant klimakteriekunskap ska vara obligatorisk och ingå på läkarprogrammet.Punkt 2: Uppdaterad och relevant klimakteriekunskap ska vara obligatorisk och ingå på barnmorskeprogrammet.Punkt 3: erbjud alla HR-chefer uppdaterad och relevant klimakteriekunskap.Punkt 4: erbjud företagshälsovården relevant och uppdaterad klimakteriekunskap. För att klimakterievården i Sverige ska kunna förbättras kräver vi obligatorisk uppdaterad kunskapsundervisning om klimakteriet på läkarp

Skapad: 2021-08-20 Statistik

Utan bönder ingen civil beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedriver sedan 2017 en årlig informationskampanj kallad Krisberedskapsveckan som i år anknyts till pågående pandemin. Men den rådande corona-krisen visar vårt samhälles extrema sårbarhet. Om Sveriges gränser stängs beräknas maten ta slut inom tre dagar. I första hand beror det på bränslebrist, men även om det fanns transportmedel så skulle maten vara slut inom en vecka. Sedan 1990-talet har vi inga beredskapslager alls längre, varken av mat eller

Skapad: 2018-06-09 Statistik

Nej till nya balkonger Lulebo Hertsön

Vi vill inte ha nya små balkonger på Hertsön,  Vi som skriver på denna lista vill inte att lulebo ska göra om altaner uteplatser hos hyresgäster på Hertsön. Möjligtvis att de som vill får göra de i samråd med luöebo. Men inte Vi som är nöjda över hur vi har de. Vi som lagt 1000 lappar på att sätta rabatter gjort fina stora altaner mm.

Skapad: 2022-05-31 Statistik