2021 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

NEJ, till bergtäkt vid Bankekind!

Skapad: 2021-01-29 Statistik

Bevara Klagshamns fiskeförening

Skapad: 2021-04-03 Statistik

Stäng inte Granlo fritidsgård!!

Skapad: 2021-01-27 Statistik

Stoppa nedläggningen av högstadiet i Alsterbro!

Skapad: 2021-02-02 Statistik

Låt Tahira och Duua stanna!!!!

Skapad: 2021-11-13 Statistik

Skydda Vättern som överordnat riksintresse för dricksvatten!

Skapad: 2019-12-03 Statistik

Protest mot Linus Vikströms straffrabatt

Skapad: 2021-02-19 Statistik

Rädda Torekällberget stoppa hotellbygget

Skapad: 2020-12-12 Statistik

Veterinär- och DSSutbildningen behöver inkludera kaniner!

Skapad: 2021-10-04 Statistik

Fakturakriget under corona – frisörerna rasar

Skapad: 2021-02-07 Statistik

STOPPA NEDSKÄRNING AV PERSONAL och skapandet av STÖRRE BARNGRUPPER INOM FÖRSKOLAN I ÅRE KOMMUN.

Skapad: 2021-11-20 Statistik

Stoppa en dömd fader för att få vårdnaden av barnet han har misshandlat!

Skapad: 2020-12-26 Statistik

RÄDDA TRÄDEN VID PÅLSUNDET

Skapad: 2021-10-27 Statistik

Rädda Solgården i Göteryd!

Skapad: 2021-05-03 Statistik

Låt älgarna leva!

Skapad: 2021-11-11 Statistik

Hjälp offren, inte gärningsmännen

Skapad: 2021-08-15 Statistik

Stöd åt Kulturtemplet

Skapad: 2020-12-21 Statistik

Folkomröstning om invandringspolitiken!

Skapad: 2020-07-09 Statistik

Inga högerextremister i regering och riksdag

Skapad: 2021-06-29 Statistik

Stoppa rättssystemets svek mot Wilma Andersson. (samhällets svek mot kvinnorna.)

Skapad: 2020-10-23 Statistik