STOPPA NEDSKÄRNING AV PERSONAL och skapandet av STÖRRE BARNGRUPPER INOM FÖRSKOLAN I ÅRE KOMMUN.

åre_förskola.jpeg

 

ÅRE KOMMUN HAR BESLUTAT OM STÖRRE BARNGRUPPER SAMT NEDSKÄRNINGAR AV PERSONAL INOM FÖRSKOLAN ÅRE.  

SKRIV PÅ OM DU MOTSÄTTER DIG DETTA! 

 En besparing på 6 milj kr år 2022 är beslutad för område barn o utbildning. Detta kommer innebära 1-3 barn fler per barngrupp jmf idag, utan att bemanningen tillåts öka!

Istället ska tjänster bort, planeringstid för pedagogerna dras in, samt vaktmästartjänst bort ur budgeten mm. 

Styrande majoritet förmedlar i mail till vårdnadshavare, samt i debattartiklar, att det stod mellan nedläggning av skolor i kommunens ytterområden, eller en generell besparing med försämringar för samtliga barn och personal, där det sistnämnda är det alternativ man valt.   

Vi ifrågasätter att politiskt arbete per definition handlar om att välja mellan olika dåliga alternativ. Visst är verkligheten ibland beskaffad så, men det är ingalunda en naturlag.
 Istället är läget för Barn och utbildning i Åre kommun resultatet av ca 10 års saktfärdighet, bristande planering och oförmåga att prioritera att skala upp barnomsorgen så att den förmår möta behoven. 

Ansvaret för detta ligger helt och fullt på styrande politiker- inte på Åres allra yngsta barn och de eldsjälar som sörjer för deras dagliga omsorg ute på förskolorna.

För många är förskolan som en förlängning av den egna familjen. Relationerna våra barn bygger med sina pedagoger är ovärderliga. Hög personalomsättning, ökade sjukskrivningar, ovisshet kring vem som möter vårt barn på morgonen skapar enorm otrygghet hos både vårdnadshavare och barn. Att förskolan blir en positiv och trygg upplevelse är fundamentalt för att bygga trygga individer, som lyckas i sin fortsatta utbildning och bidrar till ett tryggt samhälle.   

 Att spara på barnen är och förblir det dyraste man kan göra som samhälle. Så vi uppmanar våra politiker: Utsätt inte våra barn för detta

 

SKRIV PÅ OM DU MOTSÄTTER DIG DETTA! 


Vi som värnar om barnen på förskolor i Åre kommun    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Vi som värnar om barnen på förskolor i Åre kommun lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...