RÄDDA TRÄDEN VID PÅLSUNDET

Pilen_vid_Långholmsbron2.JPG

Skriv under för att STOPPA FÄLLNINGEN AV TRÄD LÄNGS PÅLSUNDET!

Stockholms stad ska fälla träd längs Pålsundet. Vi ifrågasätter beslutet. Anledningen skulle vara att de utgör en fara för allmänhet. Bedömning gjord av oberoende trädvårdsfirma och arborist visar dock att de flesta träden är friska men i behov av trädvård.

VI VILL FÅ ETT BINDANDE, DEFINITIVT BESKED FRÅN STOCKHOLMS STAD ATT INGA TRÄD SKA FÄLLAS I ONÖDAN.

Skyltar_på_pilen.JPG

Men några träd – vad gör det?

Vi anser att inte tillräckligt stor hänsyn tas till miljö. Det är också vad vi många medborgare i Stockholm tror; att träd tas ner för snabbt för att det är enklast och kanske också billigast. Vi tycker också att det nu under några år pågått ett ständigt nedtagande av träd. Förändringar av parkers utseende och även naggande av parkmark för diverse byggen. Vi tycker att det går till alldeles för lättvindigt i att förstöra unika natur- och kulturvärden.

Vi tror också att den unika naturmiljön vid Pålsundet kommer att bli förstörd då alla dessa träd försvinner samt att vägen ska breddas och bli en bredare cykelbana. Då ska totalt ytterligare 13 träd fällas enligt senaste informationen.

  • Vi vill att naturvärden bevaras i absolut möjligaste mån.
  • Vi vill att det betänks mer omsorgsfullt kring trädens och naturs betydelse för klimatet, temperaturhöjning, biologisk mångfald, förmåga att hålla kvar koldioxid, etc.
  • Vi vill att en dialog kontinuerligt förs mellan oss medborgare och staden när det gäller träd, parker, natur- och kulturvärden i våra kvarter - i vår hembygd.
  • Vi kommer fortsätta kämpa för detta och vi vet att väldigt många med oss anser att natur- och kulturvärden är viktiga att bevara.

Hästkastanj_Pålsundsparken.JPG

Beslut att fälla friska träd går emot de åtagande och strävanden som Sverige och Stockholm lovat att verka för, exempelvis Agenda 2030 med de globala målen och Sveriges miljömål uttryckta i generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 

Vi vet idag att träd i staden behövs både för att vi människor ska må bra själsligt och för bra rekreationsområden och -möjligheter. 

Träd behövs för pollinering, för biologisk mångfald, ja många kända miljöargument.

Träd är ett sätt att skapa en positiv relation till naturen som gör att vi människor vårdar vår planet bättre och mer långsiktigt. Stockholm Resilience Center lyfter fram att vi behöver återanknyta oss till naturen för idag ser vi samhälle som en sak och naturen som något helt separat, skilt från oss.

Träd gör vår stad till en vacker stad. Som turister gillar. 

 

Vilka är vi då?

Det är vi som promenerar och motionerar i området, vi som bor här, vi som passerar här på väg till jobb och skola, vi som njuter av Pålsundet från vattnet sommartid, vi som av olika anledningar älskar den här gång- och cykelvägen som så vackert slingrar sig fram och kantas av pampiga träd, vi som picnic:ar i Pålsundsparken, vi som låter våra barn leka i Pålsundsparken, vi som ser vår gröna omgivning som ett sätt att "skylta med" hur vackert Stockholm är och hur viktig miljöhänsyn och miljöintressen är för oss – något som Stockholm och Sverige gärna lyfter fram i internationella sammanhang. Det är även vi som agerar i andra nätverk för bevarande av träd, natur och kulturvärden runtom i Stockholm.

Banderoll2.JPG

Vad du kan göra

Följa gärna vad som händer genom att gå med i Facebook-grupp Rädda Pålsundet.

Vill du engagera dig? Gå med i Facebook-gruppen Rädda Pålsundet

Foto: Ewa Cederstam

  

 

OBS: efter underskrift måste du bekräfta det mejl som kommer. Mejl kan hamna i skräppost-filter. Avsändare av bekräftelsemejl är info@skrivunder.com.

Nätverket Rädda träden i Pålsundet i samarbete med nätverket Rädda Pålsundet

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jan Soddu lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...