Låt Kulturtemplet få finnas kvar

Kulturtemplet är med sin fascinerande miljö och unika akustik (ca 20 sekunders efterklang) en av Göteborgs mest intressanta scener för musik, ljudkonst och interdisciplinära möten mellan konstarter. Templet hotas nu av nedläggning.

 

Under de sex år som gått sedan starten har Kulturtemplet aktivt bidragit till och påverkat Göteborgs kulturliv. Lokalen har fungerat som en mötesplats där akademiska institutioner och konstnärer från olika discipliner och generationer har samlats och samverkat i skapandet av en rad föreställningar och verk som i sin tur gett liv åt Kulturtemplets utveckling. Att ta vara på och återbruka en kulturminnesmärkt byggnad genom att ge den en ny innebörd och laddning är också en samhällsfrämjande insats, både miljömässigt och socialt.

 

Beslutet om nedstängning har fattats av Fastighetskontoret i Göteborgs Stad, som i första hand hänvisar till brandsäkerheten och menar att lokalen, en före detta vattenreservoar, inte är anpassad för kulturverksamhet. Vi anser att denna motivering är godtycklig och motsägelsefull, med tanke på att byggnaden bör betraktas som en så kallad ”museal miljö” i enlighet med Boverkets byggregler, kapitel 5. Det var just utifrån denna slutsats som ansvariga på Fastighetskontoret var generösa nog att ge oss tillgång till lokalen när verksamheten inleddes för sex år sedan. Kulturtemplet har varit noga med att alla arrangemang ska genomföras enligt de förhållningsregler som gäller museala miljöer och verksamhetsklass 2A (den kategori som Fastighetskontoret sorterat verksamheten under). Detta avser bland annat belysning, alkoholförbud och en begränsning av antalet besökare till max 20 personer per föreställning eller visning.

 

En nedläggning skulle innebära en stor förlust för Göteborg och ett snöpligt slut på allt det ideella arbete som gett Kulturtemplet ett namn lokalt såväl som internationellt. Därför kräver vi att Fastighetskontoret ser över sitt beslut och förlänger avtalet under den tid som krävs för att alla berörda parter ska kunna mötas i en dialog där vi förhoppningsvis kan komma fram till en lösning som tillåter verksamheten att fortleva.

kulturtemnplet.org

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Kulturtemplet lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...