Stöd åt Kulturtemplet

Kulturtemplet är med sin fascinerande miljö och unika akustik (ca 20 sekunders efterklang) en av Göteborgs mest intressanta scener för musik, ljudkonst och interdisciplinära möten mellan konstarter.  

Under de sex år som gått sedan starten har Kulturtemplet aktivt bidragit till och påverkat Göteborgs kulturliv. Lokalen har fungerat som en mötesplats där akademiska institutioner och konstnärer från olika discipliner och generationer har samlats och samverkat i skapandet av en rad föreställningar och verk som i sin tur gett liv åt Kulturtemplets utveckling. Att ta vara på och återbruka en kulturminnesmärkt byggnad genom att ge den en ny innebörd och laddning är också en samhällsfrämjande insats, både miljömässigt och socialt.

Tillsammans med Fastighetskontoret i Göteborgs Stad, som äger och förvaltar fastigheten, för vi nu en dialog kring verksamhetens utveckling.  I nuläget granskas en bygglovsansöklan som ska säkra grunden för den fortsatta verksamheten.  Tack till er alla som stödjer vårt arbete. 

.

kulturtemnplet.org

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Kulturtemplet lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...