Låt Tahira och Duua stanna!!!!

 

Tahira Masood flydde från Islamiska republiken Pakistan och hedersrelaterat våld, övergrepp och hot och kom till Sverige 2010. Tahira var gravid vid tillfället och födde Duaa på Gällivare Sjukhus. De har sedan dess vistats i Sverige. Skyddsskälen är många men trots detta har deras asylansökningar avvisats vid flera tillfällen, bland annat påstår Migrationsverket att det inte finns nog med skyddsskäl. Vi anser att risk för att dödas av sin egen familj (som kan göra det utan påföljder) är ett av många hållbara argument till att få stanna här.

 

Duaa är nu 11 år, har bott hela sitt liv i Sverige. Har vänner här. Är en svensk tjej. Duaa ska alltså trots att FNs barnkonvention numer är svensk lagstiftning, utvisas till ett för henne okänt land, med ett språk hon inte talar, där grundläggande mänskliga rättigheter saknas och där kvinnor och flickor är utan värde och behandlas som slavar.

 

Tahira har sedan 2016 varit helt självförsörjande och har sedan över ett år en tillsvidareanställning hos Gällivare kommun. Trots detta så har Migrationsverket nyligt avslagit hennes ansökan om arbetstillstånd.

 

Vi är därför många privatpersoner, företagare, politiker, vänner mm som gått ihop för att hjälpa, inte bara dessa två människor, utan även alla andra felbehandlade, bidragande och välintegrerade människor. Vi gör det även med omtanke om vårt samhälle som behöver kompetent och engagerad personal.

 

Tahira nekas i första hand arbetstillstånd med hänvisning till att hon inte kan styrka sin identitet. Tahira har ett Pakistanskt pass, som Migrationsverket har bedömt vara äkta. Tahira har dock informerat dem om att hennes födelsedata i detta pass inte är korrekt eftersom hon mot sin vilja giftes bort vid 14 års giftes bort och då ändrade man hennes ålder till 18 för att legalisera denna brottsliga handling.

 

Hon blev alltså utsatt för tvångsgifte, barnäktenskap, övergrepp, identitetskapning och som grädden på moset är beskedet från Sverige att hon inte kan styrka sin identitet. Dubbel bestraffning på alla vis.

 

Skriv under och stöd vår kamp för dessa människor och för en förändring av handläggningar som denna


Ann-Louise Eriksson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ann-Louise Eriksson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...