Veterinär- och DSSutbildningen behöver inkludera kaniner!

Det här är en skrivelse som Sveriges Kaninvälfärdsförening skickat till Näringsdepartementet. Skriv gärna under och dela om du håller med.

Skrivelse från Sveriges Kaninvälfärdsförening: Kompetensen inom djursjukvården gällande kaniner

Med anledning av nuvarande utredning av djurens hälso- och sjukvård i Sverige vill vi på Sveriges Kaninvälfärdsförening dela med oss av vår syn. 

Vi är fullt medvetna om och känner igen bristen på veterinär kompetens ute i landet, särskilt i relation till exotiska djur. Kaniner räknas fortfarande som exotiska djur med krav på specialiserad djursjukvårdsutbildning som följd, trots att de är Sveriges tredje vanligaste sällskapsdjur. Bristen på jourveterinärer som kan behandla kaniner är omfattande. Det är ett särskilt stort problem för just djurslaget kanin, då de lätt får magproblem som snabbt blir akuta och kräver omedelbar omvårdnad. Vår bild är att jourverksamheten enbart fungerar i de större städerna, med undantag av Stockholm, för just kaniner. 

Sveriges Kaninvälfärdsförening representerar ungefär 500 kaninägare runt om i landet och ser ett allt ökande intresse för kaniners välfärd. Fler som har kaniner som familjemedlemmar betyder att fler kommer att behöva söka vård för dem. De försäkringsbolag vi har kontakt med vittnar om att antalet försäkrade kaniner ökar stadigt. Det framtida resursbehovet i djursjukvården bedöms av oss därmed som väldigt stort, och ökande. Det är inte hållbart att som kaninägare behöva förlita sig på enskilda veterinärers intresse på större kliniker, vilket resulterar i att det inte finns vård under vissa perioder när just den veterinären inte arbetar. Ingen kaninägare ska behöva få ett nej på grund av kunskapsbrist i framtiden, med risk för individers liv. 

Med detta vill vi att utredningen tar hänsyn till:

  • Att det är av stor vikt att veterinär- och djursjukskötarutbildningen inkluderar grundläggande kunskap om livräddande insatser för de vanligaste sällskapsdjuren i Sverige, inklusive kaniner.
  • Att det måste finnas djursjukhus med jour som har kunskap om kaniner runt om i landet. 

Sveriges Kaninvälfärdsförening    Kontakta namninsamlingens skapare