2016 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Sverige - ta avstånd från Saudi regimen nu!

Brev till Sveriges Riksdag/Regering - Ta avstånd från Saudi regimen NU! Till Sveriges demokratisk valda Riksdag/Regering Många av oss har växt upp med bilden av Sverige som ett fredligt land. Ett land vars folk stoltserar över att inte ha haft krig på 200 år. Ett Sverige som är känd i världen för mänskliga rättigheter. Men är det så verkligheten ser ut idag? Hur stor andel av all spillt blod världen över, fläckar inte händerna av detta fredliga land?Hur mycket döda människor, fördrivna familjer

Skapad: 2016-01-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 614 590
2016 613 589

Amningsuppropet -för lex Amma

Idag saknas såväl kommunala bestämmelser som statlig lagstiftning för att skydda ammandes rätt att amma i det offentliga rummet.Kvinnor som vill amma är utsatt för personalens eller omgivningens godtyckliga bedömningar av var de får amma.Oftast går det bra, men inte alltid. Övertramp sker, t.ex på biblioteket i Nyköping, där vägrades en kvinna amma, hänvisades till ett överfullt lekrum utan sittplatser eller lämna lokalen.Varje sådant fall är ett för mycket.Många kvinnor upplever det ångestfyllt

Skapad: 2016-03-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 880 860
2016 594 589

Låt oss ta med cyklar på sj-tågen

Sverige har höga mål vad gäller klimat och växthusgasutsläpp! År 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Att åka tåg är i Sverige ett av de transportsätt som har minst påverkan på klimatet. Cykling är ännu bättre. En kombination där cykeln kan tas med till en ny plats är kanske himmelriket för den som vill ha en spännande semester. Därför borde tågen utrustas med plats för cyklar.

Skapad: 2016-11-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 747 742
2016 586 584

Ja till gårdsförsäljning av öl och vin!

Politiker påstår att det inte finns tillräckligt intresse för att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin. Dags att visa att de har fel! Producenterna måste få rimliga möjligheter att sälja sina produkter. Gårdsförsäljning skapar nya arbetstillfällen, ökar avsättning för svensk odling, skapar fler jobb på landsbygden och är en stor fördel för besöksnäringen.

Skapad: 2016-09-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 709 702
2016 577 573

Stoppa utvisningen för den egyptiska familjen!!!!!

Familjen som ni ser på bilden består av 4 barn en mamma och en pappa(dock är bilden två år gammal), illafall Mirgartionsverket har tagit ett beslut att utvisa de tillbaka till deras hemland Egypten efter 8års vistelse i Sverige. Anledningen till att Migrationsverket har tagit beslutet var att informationen som de har lämnat är otillräcklig....det var deras första anledningen till beslutet. Deras sista anledning till beslutet var att 8års vistelse säger de inget, utan att barnen kan börja om på n

Skapad: 2016-03-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 576 509
2016 576 509

Vi som vill ha en bemannad OKQ8-mack i Pajala

OKQ8 Norrbotten har tagit ett beslut att stänga den bemannade stationen i Pajala. Istället vill man att bygga en obemannad tankstation på den nya tomten (vid f.d. Mikromakarna) Vi anser att OKQ8 Norrbotten ska bygga en ny bemannad station enligt den ursprungliga planen! /Styrelsen för OKQ8 Pajala (Texten tagen från OKQ8s Pajalas styrelses egna namninsamling som kan skrivas under på OKQ8 i Pajala)                         Om ni sprider denna namninsamling via sociala medier så använd #bemannadOKQ

Skapad: 2016-03-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 572 558
2016 571 557

Återbetalning av alla födda före 1954 -år´s Fond Pengar

Nu gör vi en gemensam sak alla i Sverige genom att skriva under detta papper så att Svenska Staten återbetalar med det snaraste 245 miljarder plus ränta för utebliven tid på vårat sparkonto. Kanske att också någon är hjälpsam med att Stämma Svenska Staten för Stölden, Förskingringen av dessa pengar för Svenska Staten gjorde inte varken en Skriftlig eller Muntlig förfrågan till oss vars pengar togs via skattsedeln till våran kommande och nuvarande Pensions dagar. Här bevis på att pengarna tagits

Skapad: 2016-06-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 565 548
2016 564 547

Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!

  Nu börjar Gävle kommun genomföra Centrumplanen. Det innebär bland annat fällning av många träd. Elva almar i Esplanaden ska bort, eftersom de anses störa symmetrin. Mellan polishuset och stadsbiblioteket vill kommunen fälla alla lindar på båda sidor av ån utom en, det vill säga 40 träd. Dessa ska ersättas av nya träd. Gävle kommun menar att lindarna saknar livskraft, men vi kan alla se hur frodiga och vackra de är. De är heller inte drabbade av svamp eller röta. Stadens stora träd är värdefull

Skapad: 2016-11-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 680 667
2016 562 552

anmäldfrånvarodexter

Gymnasieledningen har bestämt att ta bort möjligheten för elever att göra frånvaroanmälan i Dexter (så kallat Anmäldfrånvaro.) Detta är vi emot, då ersättningsmetoden är att ringa till skolan själv, och därefter blir vårdnadshavaren informerad om detta. Det finns flera anledningar till varför denna lösning inte funkar i längden. Möjligheten för elever att själva kunna anmäla frånvaro är bra på grund av att det minskar skolk och ger lättare möjligheter att sjukanmäla. Många ungdomar idag lider av

Skapad: 2016-05-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 560 555
2016 560 555

Förbjud försäljning av djur på djuraffär

Denna namninsamling är skapad för att det är dags att titta över en lagändring gällande försäljning av djur på djuraffär.  Man kan tex. inte köpa hundar, katter som är våra vanligaste husdjur på djuraffärer så varför ska man kunna köpa hamstrar, kaniner, fåglar osv på djuraffärer? Att ha djur kräver mycket intresse och kunskap, djur är inget man ska kunna spontanshopa och djur är inget en försäljare ska pracka på folk. Idag är det allt för vanligt att folk köpet ett djur från en djuraffär och in

Skapad: 2016-09-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 666 653
2016 559 551