Barnen i fokus skapar framtidens skola!

Fotomontage: Linus Lejon.   Skriv på genom att scrolla längst ned!

Gör om och gör rätt! - Skolan i Luleå kommun ska vara till för dem den berör: barnen, föräldrar, lärare och hela samhället.

Vi som skriver under detta anser att:

- Inget beslut ska tas baserat på det underlag som kallas ”Framtidens Skola”.

- Beslut om hur skolan i Luleå kommun ska utvecklas i framtiden, ska utarbetas i dialog med barn och föräldrar, personal och hela lokalsamhället. En dialog som måste ges tid.

I den dialogen anser vi att viktiga principer bör vara:

1. Skolan organiseras utifrån barnens behov.
2. Små barn ska ha nära till skolan för att ge lugn och ork till lärande och lek.
3. Skolans roll som samhällsbyggande funktion är viktig. Trygga barn i tryggt samhälle ger bra resultat och förebygger ohälsa hos både elever, lärare och familjer.
4. Förändringar ska göras för att lösa problem, inte för att riva ned det som fungerar.
5. Ta hjälp av lärarna för att utarbeta en handlingsplan för att Luleå kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare.
6. Risk och konsekvensanalys ska ske utifrån barnens perspektiv och utifrån hållbar utveckling.
7. Samtliga av kommunens berörda förvaltningar ska involveras för att utreda och ta ställning utifrån sin profession

Insamlandet av namn pågår så länge som frågan är aktuell. Vi har delgett kommunfullmäktige 1485 namn den 28 november 2015, Vi kompletterar löpande med de nya namn som kommit in.

Mer info:
Vi som står bakom utformandet av denna petition tillhör en ideell arbetsgrupp med föräldrarepresentanter från ett tiotal skolor i Luleå kommun. 

Ni hittar bakgrunden till ovanstående förslaget  HÄR

Framtidens skola gör vi tillsammans!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Åsa Lundmark överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook