Skogen kvar

Vi är starkt emot att Söderby Huvudgård 2:1 exploateras på det sätt som stadsbyggnadsnämnden föreslår.
Skogen som rekreationsomårde kommer att försvinna för alla, barn och vuxna.
Den närhet som naturen skänker måste kvarstå som en syrebarriär mot biltrafik som hela tiden kommer att öka.
Närområdets miljö och luftkvalite kommer att bli försämrad genom kraftigt ökad biltrafik som tillförs området.
Bevara skogen och exploatera INTE Söderby Huvudgård 2:1

www.skogenkvar.nu