2015 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

öppenvårdenregionskåne

 Protest mot lönerevisionen 2015   Vi sjuksköterskor i öppenvården inom Region Skåne protesterar genom denna skrivelse mot det beslut arbetsgivaren fattat gällande årets löneutfall som inte följer överenskommelsen gällande prioriterade grupper. I denna överenskommelse har arbetsgivaren valt att prioritera slutenvårdens sjuksköterskor för att få slutenvården att framstå som ett lockande alternativ för nya sjuksköterskor. På grund av denna ogenomtänkta lösning får vi sjuksköterskor i öppenvården b

Skapad: 2015-05-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 283 283
2015 283 283

FagerstaVåryran20150529

Idag den 29 maj när jag och min fru åkte till Coop för att handla mat så parkerade vi på den stora parkeringen och gick iväg mot ingången. Väl på väg dit så står en gammal raggarbil parkerad mitt på vägen och utanför den står det tre män och några kvinnor samt barn. Helt plötsligt och oprovocerat skriker en av männen rakt ut; - Ska vi fixa en bananlåda åt er så att ni kan åka tillbaka där ni kom ifrån! I min chock säger jag tillbaka att vi har samma rätt att bo här i Sverige precis som honom och

Skapad: 2015-06-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 282 278
2015 282 278

Förändring av fjälljaktsreformen.

Över ett år har gått sedan den nu tillträdde regeringen lovade förändring i fjälljaktsreformen Det enkla pennstreck som våra landsbygsminnister lovat dra har uteblivit, nu börjar vi svenska jägare att tröttna. Det finns redan en grupp som lagt fram klara förslag och försökt hjälpa i frågan men utan gehör.   Vi kräver att frågan tas på allvar och att förändring sker inom en snar framtid! 

Skapad: 2015-10-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 277 277
2015 277 277

Uppgradera personlig assistans till 2000-talet!

Vi ser en tydlig och mycket oroande trend gällande försämringar av villkoren för att få personlig assistans. De ursprungliga intentionerna om valfrihet, integritet och livskvalitet urholkas allt mer genom nya direktiv, prejudicerande domar ochstriktare tolkning av LSS-lagen hos Försäkringskassan och kommunerna. Försäkringskassan och kommunerna pekar på besparingskrav men politiker förnekar att någon försämring skett. Istället hänvisar de till statistik och hävdar att antalet personer berättigade

Skapad: 2013-06-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 3987 3937
2015 273 267

Rädda Öresundsregionen - stoppa förslaget om ID-kontroll

Den svenske regering har midlertidigt stoppet lovforslaget om uden videre at kunne lukke Øresundsbroen, men har fastholdt et fremsat lovforslag om ID-kontrol af passagerer, som rejser til Sverige fra udlandet med offentlig transport. Et forslag som vil ramme rejsende til Sverige fra alle vores nordiske nabolande, men i allerstørst grad ramme trafikken i Øresundsregionen - Skandinaviens tættest befolkede område med ca. 3,5 millioner indbyggere. På en gennemsnitsdag rejser i omegnen 100.000 person

Skapad: 2015-12-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 277 211
2015 272 206

Gräv ner den planerade luftledningen på Gotland!

GEAB (Gotlands Energi AB) planerar att bygga en luftburen kraftledning. Den blir ca 350 km lång och minst 24 meter hög. Detta motsvarande ett 8-våningshus som dras kors och tvärs över Gotland. Förslaget har utformats av GEAB. GEAB ägs till 75% av Vattenfall. Kraftledningen behövs för den stora planerade utbyggnaden av förnyelsebar energi på ön.En luftledd kraftledning är billigare att bygga än en nedgrävd - men Gotlands natur ska inte förfulas för en kortsiktig besparing.Vår vackra ö, med sin un

Skapad: 2015-06-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 271 265
2015 270 264

NYTT LUCIA-BESLUT I SVERIGE NU

Man kan vara anonym med sitt namn om man vill. Ingen e-mail address behövs anges. Man skriver under längst ner på denna sidan.   Sprid denna länk till alla ni känner !   Petitionen riktar sig till alla oberoende av: Vilka politiska åsikter man än har eller inte har. Om man är politiskt korrekt eller inkorrekt. Om man är etnisk svensk eller icke-etnisk svensk. Om man är svensk medborgare eller icke-svensk medborgare. Kvinna som man, gammal som ung, fattig som rik Vilka logiska eller k

Skapad: 2014-10-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1940 1881
2015 263 255

Stoppa Mats Reimers mobbande och trakasserier på Dagens Medicin

Det pågår ett borreliakrig, mellan olika läkare och forskare i världen där konflikten står mellan IDSA och ILADS i USA.I denna konflikt hamnar patienterna i kläm, och lämnas utan vård.Mats Reimer är en barnläkare, som tagit ställning i den här konflikten. Han för en hetsjakt mot de borreliasjuka och deras läkare på nätet. Enligt honom botas borrelia bäst med KBT. Tanken att bota en allvarlig infektion med terapi är inte helt rationell och delas nog inte av så många andra läkare. Reimer ägnar sig

Skapad: 2014-04-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1283 1134
2015 258 238

Rädda Kvarnuddens sommarläger

Hjälp oss rädda lägerverksamheten på Kvarnudden! Sommarkoloniverksamheten på Kvarnuddens lägergård i Pernå ordnades i över 70 år, men sommaren 2013 hölls det sista lägret på Kvana. Många har själv deltagit i sommarlägren eller känner någon som gjort det. För många har det blivit en tradition att tillbringa en del av sommaren på Kvana och de allra flesta har bara positiva minnen från somrarna ute på ”landet”. Många skulle gärna se att barn i huvudstadsregionen fortfarande skulle få ha möjligheten

Skapad: 2014-12-29

Period Alla länder Finland
Hela tiden 412 381
2015 257 244

Högre moral inom det som kallas viltvård, tack!

    Den senaste tiden har det gått ut artiklar i media om den ökade populariteten för jakttävlingar.   Vi är många som reagerar på denna oetiska metod att locka fler (och yngre) människor till jägarförbunden, detta oavsett vilka åsikter vi har om jakt generellt. Att tävla om vem som kan släcka flest liv under en viss tid är inte bara omoral i sig, att riskerna för skadeskjutningar ökar i de här sammanhangen lär det dessutom inte råda några tvivel om.   Detta är ju inget nytt, och absolut inget s

Skapad: 2015-03-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 321 306
2015 254 242Facebook