Stöd motion för biokolanvändning

Branschföreningen Biokol Sverige stödjer den motion som Jan Lindholm (MP) har lämnat in till riksdagen, se http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Politik-for-teknik-som-sanker-_H102MJ221/?text=true

Skriv på och ge tyngd åt motionen. Det är dags att även Sverige börjar arbeta aktivt med Biokol som har många positiva egenskaper och fördelar.