Stoppa plågsam öronmärkning av getter

http://www.svtplay.se/klipp/185508/ar-getmarkning-djurplageri

Hjälp oss getägare att få märka våra getter med en mer human metod. Dagens öronmärken är både smärtsamt och skapar infektioner, av-och uppslitna öron. När beslutsfattarna bestämde hur klövdjur skall märkas så har man dragit alla djuren över en kam och bristen på kunskap om getter har blivit upphov till väldigt mycket obehag....djurplågeri?....för getterna!

Det finns annan märkning som tex chip låt oss få använda det!