Vi stödjer en intersektionell & transinkluderande feminism

Feminismen i Sverige har fortfarande en lång väg att gå när det gäller inkludering av transpersoner och att bekämpa transkritisk feminism
Alla som stödjer en feminism som är fullt ut intersektionell, där transkvinnor ÄR kvinnor och transmän ÄR män
En feminism som tydligt tar avstånd från transfobiska & transmisogyna uttryck, påståenden och teorier

Vi motsätter oss också tvåkönsnormen och den biologism som förnekar såväl ickebinära som binära transpersoners existens
Kön finns det massor av, och alla äger rätten att definiera sitt kön och sin kropp
Vi ser också att transpersoner (ickebinära som binära) måste kunna protestera mot förtryck, transfobi och transmisogyni
utan att utmålas som en mobb, eller ett drev av krafter med betydligt större maktbaser och plattformar

Vi som skriver på ställer oss bakom detta i syfte att skapa medvetenhet och tydligt ta ställning för en intersektionell feminism
där transpersoner har en självklar plats


Johanna Marseille    Kontakta namninsamlingens skapare