Stoppa råden om skrikmetoder

Enligt FN:s barnkonvention har varje barn rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande (Barnkonventionen, artikel 19). Sverige har ratificerat konventionen, vilket betyder att vi som land har åtagit oss att följa alla bestämmelser som står i den.

 

Ändå händer det att den svenska barnhälsovården råder nyblivna föräldrar att låta spädbarn skrika sig till sömns, utan sällskap, närhet eller tröst. Tanken är att barnen ska lära sig att komma till ro på egen hand, trots att de är helt beroende av omhändertagande vuxna för att överleva.

 

Dessa råd bygger på bristande respekt för spädbarns känslor och behov och går rakt emot den kunskap som finns om hur föräldrar och barn skapar trygga och kärleksfulla band till varandra. Att lämna ett barn ensamt med oro, rädsla och ångest bör likställas med psykiskt våld. Det är ingenting som föräldrar ska rekommenderas, särskilt inte av barnhälsovården i ett land som påstår sig ta barns mänskliga rättigheter på allvar.

 

Barnkonventionen ska gälla även våra minsta. Låt oss tillsammans sätta STOPP för råd som strider mot barns rätt till trygghet, skydd och god hälsa.

 

Bilden nedan är från en broschyr en nybliven förälder fick från sitt BVC alldeles nyligen. 

 

Skriv på för barns rätt och mot sömnmetoder med skrik!