2014 års mest populära namninsamlingar - Sverige

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Hjälp Hans i hans kamp mot kommunen!

Vi accepterar inte tvångsförflyttning av äldre sjuka människor, att förvaras där de kostar minst!Hans Andersson, 72, kommer den 3:e november tvingas flytta från sitt hem till ett särskilt boende.Herrljunga kommun menar att Hans vård i hemmet är för kostsam. På grund av att Hans är förlamad och andas med hjälp av en ventilator via en trachealkanyl i halsen, är han HELT BEROENDE av att ha personal hos sig dygnet runt.Då kanylen täpps till eller vid andra akuta situationer har personalen 20 sekund

Skapad: 2014-10-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 136 133
2014 136 133

Vuxnas rätt till Konduktiv Pedagogik

Idag har bara barn och ungdomar från 0-19 år rätt till Konduktiv Pedagogik. Jag Julia Renström är idag 22 år gammal och vill gärna fortsätta träna, men stoppas p.g.a min ålder och en alltför hög kostnad. I denna grupp stödjer du de vuxnas rätt till träning. Jag är medveten om att detta kan ta lång tid men jag har bett om hjälp utifrån av Eszter, VD för Move and Walk och ju fler som är med och kämpar för rätten för träningen så tror jag att vi kommer att komma långt men ingenting är 100% än men j

Skapad: 2014-11-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 240 223
2014 142 131

Låt David stanna hos sin familj och vänner

David 8 år har bott med sin mamma ,lillebror ,mormor och morfar under hela sin uppväxt. Efter en lång och psykisk utredning samt orättvis dom från hovrätten i Göterborg så gavs vårdnaden till pappan som bor nere i Malmö. Detta trots att ett av vittnena till pappans fördel blivit dömd för kvinnofridskränkning till Davids mamma ! Samt att en av utredarna på familjerätten i smyg har ringt Davids pappa och hånat Davids mamma med att berätta med skratt att mamman varit helt förtvivlad vid deras möten

Skapad: 2014-04-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 133 130
2014 133 130

Flytta ut godstrafiken från Lommabanan

Till kommunstyrelsen (Kopia skickas till medier)   Angående planprogram för Stationsområdet Lomma och den planerade ökade tågtrafiken på Lommabanan. Överallt i landet byggs leder runt tätorterna för att minska störningar från buller, föroreningar och risken för olyckor. I Lomma får dock halvkilometerlånga godståg köra i hög hastighet rakt igenom villaområdena. Störningarna för de omkringboende är stora. Vi boende vänder oss därför kraftigt mot all planerad ökning av trafiken. Den utökning som pl

Skapad: 2013-06-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 385 385
2014 128 128

Vi undviker kärnkraftsel och produkter från kärnkraftsaktieägare

  OBS! Denna petition är samma som finsk petition Ydinvoimaboikotti! HUOM! Tämä adressi on sama kuin suomenkielinen Ydinvoimaboikotti! http://www.adressit.com/ydinvoimaboikotti     Följande nackdelar och problem hör ihop med kärnkraften:1. Det högaktiva avfallet avger livsfarlig strålning åtminstone i 200000 år. Man har fortfarande inte kunnat lösa problemet med slutförvaringen av detta avfall.2. Produktionskedjan för kärnbränsle medför märkbara miljöskador.(se t.ex: )Man försöker nu starta ura

Skapad: 2011-10-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 563 530
2014 134 128

Rädda gamla skolan i Nykroppa!

Nu är det dax att ta strid mot bygdens bortfall! Vi måste börja värna om vår bygd, vi måste kunna göra Nykroppa attraktivare och inte tvärtom. Annars finns det en risk att dom kommer att ta bort en bit i taget av vårat Nykroppa! Varför ta bort en funktionell byggnad?? Om man kan behålla skolan så kan man ha kvar slöjden, fritidsgården får lokaler, man kan ha musiken kvar i byggnaden, PRO m.m. man kan även få plats med ett gym! Vi måste kunna titta på barnens bästa, dom kan få avlastningsklassru

Skapad: 2014-11-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 130 129
2014 128 127

Tabortstaketet

Hej! Som ni vet har staketets hål fyllts igen av de onda männens metall och skapar oro och ångest hos Bäckängelever. Detta kan ändras genom att skapa en namninsamling som gör så att åter igen få vår genväg öppen. Skriv gärna på! :D

Skapad: 2014-11-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 126 125
2014 126 125

Flytta beslutet till fullmäktige

Bildningsnämnden i Lysekil anser att: De kan fatta beslut på nämndsnivå kring liggande förslag nummer 1 (att REDAN FRÅN HÖSTTERMINSSTARTEN 2014 flytta eleverna åk 4-6 på Bergs skola till främst Mariedalsskolan). De hävdar att det gäller inte en nerläggning av en hel skola, då kan de ta det på nämndsnivå. Vi, gruppen som bildades i Lyse församlingshem 131002, anser att det beslutet inte kan tas i nämnden utan måste upp i fullmäktige. För att det är av sådan väsentlig vikt för den samhälleliga utv

Skapad: 2014-05-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 125 125
2014 125 125

Österdalälven

Hjälp oss mot Fortums lek med vatten nivåerna och miljö förstörelse i Österdalälven  Älvdalen

Skapad: 2014-06-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 125 124
2014 125 124

Ekochips

OLW påstår att deras chips är en del av "fredagsmyset". Estrella marknadsför sina varor genom att påpeka att de använder "naturliga" råvaror, med solrosolja och utan onödiga e-nummer. Ändå använder de stora chipstillverkarna besprutad potatis i samtliga chipssorter! Enligt Naturskyddsföreningen är potatis den mest besprutade grödan i Sverige idag. Ändå är utbudet av KRAV-märkta chips uselt. Chips är inte nyttigt, men det blir knappast bättre av att potatis besprutas upp till tolv (!) gånger. Nu

Skapad: 2014-04-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 127 125
2014 126 124Facebook