Rädda Arktis- Skriv under för en bättre värld!

Arktis har alltid varit ett isfyllt område. Sedan Jorden befann sig i den Pleistocena-perioden för ca 800 000 år sedan har man kunnat skåda ett istäcke i norr. Idag står Arktis hotat. På 30 år har vi blivit av med hela tre fjärdedelar av isen på Jordens nordligaste punkt. Det finns ingen tvekan om saken, människans användning av fossila bränslen är orsaken.

Isen på Arktis är livsviktig för att våra liv söderut ska kunna fortsätta som vi tänkt oss. Detta beror på att Isen i Arktis reflekterar mycket av solens värmestrålar och således håller Jordens temperatur på en bra nivå. Konsekvenserna som står framför oss om Isen försvinner är förödande. Isen på Arktis är alltså inte bara viktig för de fyra miljoner människor och de miljontals djur som bor där, utan för hela världens framtid.

Samma företag som har orsakat katastrofen försöker även dra nytta av den. Gazprom, Shell, Maersk och BP jobbar för att utvinna de sista dropparna olja från ett utsatt arktis.

Ett oljeutsläpp Arktis isfyllda hav skulle innebära enorm katastrof. Isberg som ligger i kollisionskurs med oljeborrplattformarna bogseras undan och isberg av mindre storlek smälts ner. Om vi tillåter oljebolagen att borra i Arktis är det bara en tidsfråga innan en olycka inträffar. Det får inte ske!

Världens rikaste, mäktigaste och mest inflytelserika företag står mot oss. Det vet vi. Men vår kamp för en framtid på den ömtåliga jorden vi lever på kommer att segra. Tillsammans kan vi övervinna alla hot, men för att lyckas behöver vi dig.

Skirv på denna protestlista. Vi kommer att lämna in den till alla berörda oljebolag.

Tillsammans kan vi segra!