Inget serveringstillstånd för restauranger som är otillgängliga!

Statistik från SCB, Hjälpmedelsinstitutet mfl visar att minst 560 000 personer över 16 år har en rörelsenedsättning 130 000 personer använder rullstol 250 000 använder rollator 9,5% av befolkningen använder någon typ av hjälpmedel Källa: www.funknu.com
Det finns fortfarande många restauranger som inte är till för alla. Plan- och bygglagens 17 kap. 21 a § om enkelt avhjälpta hinder har inte gett önskad efftekt  Små förargliga hinder som lätt skulle kunna avhjälpas, är den bistra verkligheten för personer med någon form av rörelsehinder. Genom att ställa krav på tillgänglighet  innan serveringstillstånd beviljas - är vi övertygade om att fler skulle kunna besöka de restauranger som man pga otillgänglighet har fått avstå ifrån. Ökad tillgänglighet innebär också fler gäster på restaurangerna samt att diskriminering som bristande tillgänglighet innebär, kommer också att minska.

Birgitta Fredriksson    Kontakta namninsamlingens skapare