Kvantitativa analys II

Hej alla studenter!

Många har konstaterat att kursen Kvantitativa metoder är svår.
Eftersom vi inte haft mer än 1 minut mellan den förra (mycket intensiva) kursen och denna kurs, är det förståeligt att våra hjärnor inte kan ställa om. Speciellt inte till något så komplext (och samtidigt viktigt) som kvantitativa uträkningar.

Det kan ingen förvänta sig, med hänsyn till att vi blivit djupt inrotade och inlärda att arbeta med människor genom intervjuer och observationer under den förra kursen.

Nu krävs det av oss att ändra riktning. Fokusera på beräkningar, mått och massa nya begrepp. Hittills vet jag att alla VILL hänga med. Alla VILL förstå. Men det går för fort, och det är för mycket information.

Två intensiva föreläsningar på samma dag som vi blev klara med förra kursen. Vid den andra föreläsningsdagen innehöll en, av två föreläsningar, kursens mest komplicerade kunskaper. Varje föreläsning behandlar mellan ett och FYRA kapitel eller texter. (Detta är INTE okej)!

I varje kapitel finns otroligt mycket fakta som är svåra att smälta in och förstå, och kunna beräkna, och veta när de ska användas, och beräknas tillsammans med vilka andra uträkningar, och med vilka tillhörande bokstäver?????

Föreläsaren talar fort för att han behöver få med allt som står i boken. Men det som är viktigt att tänka på är:
- De flesta av oss läser inte programmet och har därför inte läst kursen Statistik.
- Mycket är nytt och känns främmande.
- Det är inte givande att känna sig tom/okunnig/hjälplös, varken för de som läser programmet eller sociologi som fristående.
- Att inte förstå det som tas upp under föreläsningarna hämmar motivationen att lära sig. Speciellt när man måste förstå 1 för att kunna räkna ut 2 osv.
- Vissa har dyslexi. För dem finns inga alternativ kvar. Dem vill hoppa av. Dem ser ingen utväg.

Eftersom denna kurs är viktig och vi VILL förstå, så finns det två sätt att hantera detta dilemma: 
1.    Förläng denna kurs till 1 månad och ha den som 7,5 poängs kurs.
2.    SNÄVA ner så mycket som det bara går. Ta bara upp det absolut viktigaste! Jätte kort och konsist.
Låt oss bara läsa det som är en plikt att kunna. (Det går inte att förhålla sig till regeln om ”max antal boksidor” vid denna kurs, eftersom varje sida motsvarar 10).

Till läraren: SNÄLLA, prata betydligt saktare och berätta endast det viktigaste (medan du förklarar noga). Ge oss några tysta sekunder att smälta allt du sagt. Vi behöver inte ytterligare en bok, vi behöver dig som hjälper oss att förstå den vi redan har.

Tidigare fanns inget studentråd, men nu är vi flera och tillsammans kan vi göra skillnad, åtminstone informera institutionen om hur vi känner för upplägget.

Skriv på alla som vill förstå bättre och vill ha en positiv förändring!