Låt palestinierna stanna!

Härmed visar jag mitt stöd för de asylsökande palestinierna som strejkat på Järntorget i Göteborg sedan den 6e augusti 2014 och kräver att alla de strejkande genom en rättvis och öppen rättsprocess och med fortast möjliga verkan skall få permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

 


Ellen Huttu Hansson    Kontakta namninsamlingens skapare