Medborgare som vill att Poliser ska ha minst 25 000 kronor i månadslön!

Jag som medborgare kräver högre lön til polisen! Nu är det nog med detta hån!

Exemplen/texten nedan är från Facebookgruppen https://www.facebook.com/minst25000krforpoliser

Polisutbildningen är idag på 2 år Obetald vid någon av landets polishögskolor.

Därefter har man en aspirantutbildning. Under denna period har man en lön på 15000kr/mån.

Efter godkänd aspirantutbildning kan man anställas som polisassistent och då få ingångslönen 21300kr/mån.

Löneutvecklingen är samtidigt väldigt dålig. Finns exempel på en 42 årig polis i yttre tjänst som efter 6 års anställning endast har 22000kr/mån.

Jämför vi oss med Tullverket eller Kustbevakningen så ligger vi Mycket sämre till samtidigt som dessa har betalda utbildningar som dessutom är kortare.

Ex, Tullverket har 20000 kr under utbildningstiden, ingångslönen är 22000 kr, 1 år efter ingångslönen har man lägst 25000kr.

P-vakt, Väktare och Ordningsvakter tjänar bättre för att jämföra i liknande bransch.
Samtidig ska man komma ihåg att poliser är ordningsvakternas förmän.

Vi arbetar inte som poliser, Utan vi ÄR poliser dygnet runt. Vilket innebär att man har rapporteringsskyldighet/ ingripandeskyldighet. Vilket annat yrke har man skyldigheter dygnet runt utan "jourtillägg"?


Andra yrken har man fler arbetsgivare och kan välja att ta jobbet där man får bäst betalt, det kan inte vi. Polisen har bara Rikspolisstyrelsen


Facebook;
https://www.facebook.com/minst25000krforpoliser