Vi som lärt oss älska våra stolar och inte vill ge dem till pontu

Stolen är nu en del av oss. Vi ger aldrig tillbaka den.