Stoppa bergtäkt kväggen.

Bergtäkt förlagd nära boende 200 m detta påverkar alla boende. Fastigheter har skadads av vibrationer från sprängningar. Människor är rädda och törs inte vara i sina bostäder. Gårdar med djuruppfödning har stora problem, då dräktiga djur stressas och kastar sina foster. Hänsyn tas inte till de som är drabbade. Det är mycket svårt få myndigheter att inte bara se till materiella skador utan även väga in det psykiska lidande. Denna bergtäkt hade har tidigare givit ett löfte om att avsluta bergtäkten år 2015 till de boende, men har nu via kungörelser i NWT den 11/12-14 lagt in om att få fortsätta verksamhet i 20 år.