Utred Avgift och Utdelning: en blocköverskridande klimatpolitik

Klimatförändringen är mänsklighetens stora ödesfråga. Både globalt och i Sverige finns ambitiösa mål, men otillräckliga åtgärder. Forskning visar tydligt att rejält höjda kostnader för utsläpp är ett effektivt styrmedel för att minska utsläppen.

Koldioxidavgift & Utdelning är ett förslag som snabbt vinner mark i USA.  Det går ut på att införa en stigande avgift på koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Avgiften börjar lågt och ökar årligen, kraftigt men förutsägbart. 100% av intäkterna betalas tillbaka till allmänheten som en månadsvis utdelning, jämnt fördelade per capita. I förslaget ingår tull på importvaror från länder som inte har en motsvarande avgift, och att exportvaror till sådana länder undantas från koldioxidavgiften.  

Sverige som medlem i EU kan inte ensamt införa detta förslag fullt ut, men skulle kunna införa en stigande koldioxidavgift med full utdelning på transportsektorn.

Vi föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning av hur detta skulle kunna ske, inom ramen för EU-medlemskapet.

En stigande koldioxidavgift med full utdelning skulle:

  • skicka en klar signal till entreprenörer och befintliga företag att investera i en hållbar ekonomi
  • skydda hushåll med låg/medelinkomst, eftersom minst hälften kommer att vinna på förslaget
  • skapa jobb, eftersom den månadsvisa utdelningen ger ekonomisk stimulans åt lokala ekonomier

Jonathan Moregård    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook